Дослідження промислово значущих жирових сумішей методом диференційної калориметрії