Збір наукових працівників УкрНДІОЖ НААН

06 липня 2021 року на зборі наукових працівників Українського науково-дослідного інституту олій та жирів НААН проведено обрання таємним голосуванням членів Вченої ради УкрНДІОЖ НААН.

Засідання Вченої ради від 07.07.2021

07 липня 2021 року на засіданні Вченої ради Українського науково-дослідного інституту олій та жирів НААН розглянуто стан виконання наукових досліджень за Програмою наукових досліджень Національної академії аграрних наук № 40 «Переробка насіння олійних культур. Олія та жири» за перше півріччя 2021 року та здійснено розгляд наукового видання «Харчові системи» авторів Т.В. Матвєєвої, В.Ю. Папченко, щодо друку у Державному видавництві «Аграрна наука» НААН.

Засідання Координаційно-методичної ради

07 липня 2021 року в УкрНДІОЖ НААН на засіданні координаційно-методичної ради розглянутий, схвалений та затверджений звіт про виконання наукових досліджень за завданнями Програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук № 40 «Переробка насіння олійних культур. Олія та жири» за перше півріччя 2021 року. Доповідачі ‑  керівники наукових проектів.

На засіданні Координаційно-методичної ради слухали наукову доповідь Ситнік Н.С., к.т.н., старшого наукового співробітника відділу досліджень технології переробки олій та жирів на тему «Розробка раціональних методів та критеріїв оцінки стабільності жирів під час теплової обробки». Яка доповіла, що з використанням методу диференційної скануючої калориметрії (ДСК) здійснено дослідження зразків рослинних жирів та визначено їх періоди індукції за температури +110 °С. Найменший період індукції становила лляна олія за рахунок найвищого вмісту поліненасичених жирних кислот. Найбільший період індукції – олія соняшникова високоолеїнова, так як має найвищий вміст мононенасичених кислот та найнижчий вміст поліненасичених кислот. Визначено вплив терміну зберігання олії соняшникової на фізико-хімічні показники та період індукції. За період зберігання (4 місяці) кислотне число збільшилось у 1,6 рази, пероксидне число – у 15 разів, а період індукції знизився у 1,8 рази. Період індукції за методом ДСК є надійним критерієм оцінки окиснювальної стабільності та ступеня окиснювального псування олій. Одержані результати буде використано при розробці проекту методики з визначення кількості циклів смаження та основних показників якості та безпечності олії, яка використовується для смаження у фритюрі, під час проведення випробувань в умовах, що є подібними до громадських закладів харчування. Ухвалили ‑ розробити Проєкт методики визначення оптимальної кількості циклів смаження жирів.

Крім того, учасники обговорили пропозиції щодо складу та затвердження плану роботи координаційно-методичної ради на друге півріччя 2021 року.