Определение понятий в масложировой отрасли


Иногда даже специалистам масложировой отрасли бывает сложно ориентироваться в огромном количестве сложных понятий на нашем сайте, не говоря уже про людей, которые не работают в этой области.

Здесь вы можете быстро найти интересующий вас термин и его определение. Все термины и понятия были выписаны из ДСТУ 3001:2008 «Продукція маргаринова. Виробництво. Терміни та визначення понять», ДСТУ 2423-94 «Олії рослинні. Виробництво. Терміни та визначення» и ДСТУ 2575–94 «Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення»

НазваНазваниеNameВизначенняПримітка
1pH водної чи водно-молочної фазpH водной или водно-молочной фазыpH in the water phaseАктивність або концентрація іонів водню в розчинахВідповідає від'ємному десятинному логарифмові активності чи концентрації іонів водню у розчині
2АгрегаціяАгрегирование-Злипання окремих часток-
3Активне винтилювання насінняАктивное вентилирование семян-Примусове продування повітря крізь насіннєву масу, внаслідок чого відбувається теплообмін між насіння та повітрям-
4Активність уреазиАктивность уреазы-Показник, що характеризується зміною величини pH протягом 30 хв.-
5АнтиоксидантиАнтиокислителиAntioxidantsРечовини, що їх використовують для уповільнення окислювальних процесів у маргариновій продукціїДСТУ 4422. Антиокислювачі (Нд). Бутилгідрооксианізол, бутилгідроокситолуол, аскорбінова кислота та її солі тощо
6АроматизаториАроматизаторыAromatizers, flavoursНатуральні, ідентичні натуральним або штучні речовини, що їх застосовують для надання аромату маргариновій продукціїВанілін, арованілін, харчові ароматичні есенції тощо
7Ацетильне числоАцетильное число-Кількість міліграмів гідроксиду калію, яка потрібна для нейтралізації етанової кислоти, що утворюється в разу омилення 1 г ацетильованого продукту-
8Бавовняний пальмітинХлопковый пальмитин-Продукт, отриманий фракціюванням бавовняної олії з температурою плавлення від 19 0C до 25 0CДСТУ 2333
9БарвникиКрасителиColorant, colouringНатуральні, ідентичні натуральним або штучні речовини, дозоване уведення яких надає маргариновій продукції бажаного відтінку кольоруДСТУ 4422. Екстракт аннатор, каротин, мікробіологічний каротин тощо
10Бензопоємність шротуБензиноёмкость шрота-Максимальний ступінь утримання бензину шротом під час його виходу з екстрактора-
11Бите насінняБитые семена-Насіння у вигляді часточок різного розміру, пошкоджен під час збирання та обробки-
12Вершкове маслоМасло сливочноеButterМасло, що його виробляють з вершків і/або продуктів перероблення молока, яке має специфічний притаманний йому смак, запах і пластичну консистенцію за температури (12±2) 0C, з умістом молочного жиру не менше ніж 61,5 %, що є однорідною емульсією типу "вода в жирі".ДСТУ 4422. Використовують таке масло з масовою часткою молочного жиру не меншою ніж 72,5 %: масло вершкове екстра, масло вершкове селянське, топлене масло (молочний жир)
13Видалення відходів Удаление отходов-Здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації-
14Виробник відходівПроизводитель отходов-Фізична чи юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів-
15Висококалорійні м'які маргарини--Види м'яких маргаринів, які мають не менше ніж 72,0 % жиру, а калорійністю не меншою ніж 650 ккал/100 г продукту-
16Висушування насіння з охолодженнямСушка и охлаждение семян-Досягнення оптимального рівня вологи та температури насіння для його зберігання або здійснення технологічного процесу-
17Витікання рідинної фазиВытекание жидкой фазыLeakage of luquid phaseПоказник, який характеризує структуру маргаринової продукції, що його визначають кількістю рідинної фази, яка виділяється за температури (25±1) 0C протягом 24 годДСТУ 4422
18Відгін розчинника зі шротуОтгонка растворителя из шрота-Видалення розчинника зі шроту з метою створення вибухонебезпечних умов зберігання та транспортування-
19Відновлення молокаВосстановление молокаReconstitution milkПриготування молока з сухого, сконцетрованого чи згущеного молока та підготовленої водиДСТУ 2212
20Відстій за об'ємомОтстой по объёму-Відношення об'єму, що його займає осад, до загального об'єму продукту, виражене у відсоткахВизначається в оліях та оліфах
21Відстоювання міцелиОтстаивание мицеллы-Очищення міцели рослинної олії від грубих механічних домішок (шроту) витримуванням на протязі тривалого часу у відстійниках-
22ВідходиОтходы-Будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення відповідно до Закону України “Про відходи”-
23ВітаміниВитаминыVitaminsНизькомолекулярні, біологічно актівні органічні сполуки, необхідні для нормального обміну речовин в організмі, уведення яких підвищує біологічну цінність маргаринової продукціїДСТУ 2212. Вітамін А, вітамін Д, вітамін Е
24Вміст епоксидного киснюСодержание эпоксидного кислорода-Відсоткова частка кисню, еквівалентна бромоводню, що прореагував за стандартних умов з моно- і діспоксидами жирних кислот окисненої олії-
25Вміст сміттєвої та оліїстої домішокСодержание сорной и масличной примесей-Масова частка, яка враховує наявність органічної, мінеральної домішок, металодомішок, порожнього насіння, насіння інших рослин, зіпсованих, розчавлених, недозрілих, щуплих-
26Вторинні енергетичні ресурси Вторичные энергетические ресурсы-Енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, який утворюється в технологічних агрегатах (установках, процесах) і не використовуються в самому агрегаті, але може бути частково чи повністю використаний для енергопостачання інших апаратів (процесів)-
27Вторинні матеріальні ресурси Вторичные материальные ресурсы-Будь-які матеріали або речовини, які утворюються у процесі виробничих циклів та які на момент їх виявлення мають споживчі, безпечні властивості та корисні якості й можуть в подальшому використовуватись у виробничих процесах, у тому числі при виготовленні товарної продукції-
28Гідроксильне числоГидроксильное число-Кількість міліграмів гідроксиду калію, яка потрібна для нейтраліації етанової кислоти, що міститься в ацетильованому продукті, одержаному з 1 г олії-
29Гідропереетерифікований жирГидропереэтерифицированный жир-Продукт, отриманий сумісним виконанням процесів гідрування та переетерифікуванняДСТУ 2333
30Глибина віджимання оліїГлубина отжима растительного масла-Показник, що характеризує ступінь здобутку олії на пресах, виражений залишковим вмістом олії у макусі-
31Горіле насінняГорелые семена-Насіння з темно-брунатим або чорним забарвленням ядра, що щмінилось внаслідок несприятливих температурних впливів-
32Гранульований шрот (макуха)Гранулированный шрот (жмых)-Шрот (макуха), спресований у гранули-
33Декристалізація емульсії маргаринуДекристаллизация эмульсии маргарина-Механічне оброблення переохолодженої емульсії маргарину, під час якого дрібнодисперсні кристали твердої фази утворюють у рідкій фазі коагуляційні структури-
34Дефектне насінняДефектные семена-Зіпсоване насіння з кольором ядра, значно відмінним від нормального, а також загниле, зіпліснявіле, проросле, кислотне число олій в якому більше 5 мг/КОН-
35Дистиляція міцели оліїДистилляция мицеллы растительного масла-Поділ міцели олії на олію й розчинник шляхом відгону розчинника з міцели та наступної конденсації його парів-
36Експелерна оліяЭкспеллерное масло-Пресова олія, одержана внаслідок вичавлювання олійної мезги, виготовленої з форпресової макухи на експелерах-
37Екстрагування оліїЭкстракция растительного масла-Здобування олії з часточок, що її містять, за допомогою розчинників вибіркової дії-
38Екстракційна рослинна оліяЭкстракционное растительное масло-Рослинная олія, що одержується екстракцією розчинником з пелюстки, макухової крупки, олійної м'ятки, насінневого пилу й гранул-
39ЕмульгаториЭмульгаторыEmulsifiersПоверхнево-активні речовини, що сприяють утворенню чи зберіганню гомогенної суміші двох або кількох несумісних фаз (наприклад, олії та води)ДСТУ 2212. До емульгаторів належать: моно- і дигліцериди жирних кислот, а також їх ефіри з оцтовою, ацетилвинною, лимонною, молочною, винною кислотами та натрієві й кальцієві солі цих ефірів; лецитини; ефіри полігліцерина та жирних кислот; ефіри полігліцерина та рицинолових кислот тощо
40Емульсійна водаЭмульсионная вода-Рідке дисперсне середовище суміші води, бензину та олії-
41Емульсія маргарину, емульсія маргариноваЭмульсия маргарина; эмульсия маргариноваяMargarine emulsionТривка завись дрібнодисперсних краплинок жирової фази та водно-молочної чи водної фази-
42Ефірне числоЭфирное число-Кількість міліграмів гідроксиду калію, яка потрібна для омилення складних ефірів у 1 г олії-
43Жири (кондитерські, кулінарні, хлібопекарські, для молочної промисловості)Жиры (кондитерские, кулинарные, хлебопекарные, для молочной промышленности)-Жирові продукти, які є сумішшю натуральних олій і модифікованих жирів і/або тваринних жирів, без/з додаванням(м) харчових добавок: емульгаторів, барвників, ароматизаторівДСТУ 2333
44Жири морських тварин і рибЖиры мокских животных и рыбFish oilsЖири, у складі яких є високо ненасичені кислоти з 4-6 подвійними зв'язками, одержані з жирових тканин морських тварин і рибДСТУ 2333
45Жирнокислотний складЖиркокислотный состав-Масова частка жирних кислот, виражена у відсотках
46Жирова основа маргаринуЖировая основа маргарина-Багатоскладникова збалансована суміш триацилгліцеринів з різними фізико-хімічними властивостями-
47Жирова суміш (маргаринова промисловість)Жировая смесьFat blendХарчовий продукт, що є сумішшю молочного та рослинних жирів з масовою часткою загального жиру не менше ніж 25,0 % від загальної жирової фази продукту без/з додаванням(м) барвників, ароматизаторів, антиоксидантів, вітамінівДСТУ 4445
48ЗагущувачіЗагустителиThickering agentsРечовини, що підвищують в'язкість маргаринової емульсіїГуарова камідь, ксантанова камідь, карагенан, агар тощо
49Закваска, заквашувальний препаратЗакваскаStarter, starter cultureОдно- або багатоскладникові комбінації мікроорганізмів, що їх використовують для сквашування молочної сировини у виробництві маргаринової продукціїДСТУ 2212
50Замінник молочного жируЗаменители молочного жираGhee substitutes, butterfat substitutesСуміш олій та/або модифікованих жирів абосуміш різних жирів, які за показниками якості та жирнокислотним складом наближенні до молочного жируДСТУ 2333
51Захоронення відходів Захоронение отходов-Остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів-
52Збагачення шроту ліпідамиОбогащение шрота липидами-Додавання ліпідів до шроту для підвищення його харчової цінності-
53Зберігання відходівХранение отходов-Тимчасове розміщення відходів їх виробником у спеціально відведених місцях чи об’єктах на строк, що не перевищує трьох місяців з моменту їх утворення до моменту їх утилізації чи видалення, або до передачі на договірних засадах спеціалізованим підприємствам для проведення їх утилізації чи видалення. Зберігання відходів до їх передачі іншим організаціям або у інші місця на утилізацію чи видалення не є розміщення відходів-
54Зберігання насінняХранение семян-Витримування насіння протягом тривалого часу в стані максимального пригнічення процесів життєдіяльності-
55Збирання відходів Сбор отходов-Діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення-
56Зв'язанність оліїСвязанность растительного масла-Властивість, що визначає силу зв'язку олії з білковою речовиною олійної сировини та кількісно характеризується енергією зв'язку-
57Зеєрний осипЗеерная осыпь-Частки олійної мезги, що виходять разом з рослинною олією крізь зазори зеєрного циліндра шнекового преса-
58Зіпсована маргаринова продукціяИспорченная маргариновая продукция-Продукція, яка в разі закінчення строку придатності до споживання чи недодержання відповідних умов зберігання та транспортування за своїми органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними показниками і спожитковою властивістю не відповідає вимогам чинних нормативних документівДСТУ 4422
59Знешкодження відходівОбезвреживание отходов-зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного обробляння-
60Знешкодження макухи (шроту)Обезвреживание жмыха (шрота)-Вологотеплова обробка макухи (шроту) нагрітою парою, що супроводжується повним або частковим руйнуванням чи інактивацією наявних в ній антипоживних речовин-
61Зсідання молокаКоагулирование молока-Процес коагуліції білків молока й утворення згустку під впливом молокозсідальних ферментів або інших речовин і чинників-
62ІнгредієнтИнгредиентIngredientСкладова частина будь-якого складного продукту чи суміші, яка є речовиною чи продуктом тваринного, рослинного, мікробіологічного, мінерального походження, а також природні та/чи синтезовані харчові добавки, що їх використовують під час підготовлення та/чи виробництва маргаринової продукції та які є в готовому продукті в початковому чи зміненому виглядіМаргаринова промисловість; компонент (Нд); складник (Нд)
63Йодне числоЙодное числоIodine valueКількість грамів йоду, еквівалентна кількості галогену, що приєднався до 100 г досліджуваної олії-
64Калібрування насінняКалибрование семян-Поділ маси насіння на класи за лінійними розмірами, аеродинамічними властивостями, формою-
65Кислотність маргаринової продукціїКислотность маргариновой продукцииAcidity margarineПоказник, який виявляє вміст вільних жирних кислот, що його визначають у градусах КеттсторфераДСТУ 4422
66Кислотність маргаринуКислотность маргарина-Загальна кислотність жирової та водомолочної фаз маргарину, яка виміряється в градусах КеттсторфераКислотність у градусах Кеттсторфера визначається об'ємом 0,1 М гідроксиду калію, який витрачається на титрування 5 г маргарину
67Кислотное числоКислотное число-Кількість міліграмів гідроксиду калію, необхідна для нейтралізації вільних жирних кислот, які містяться в 1 г олії або жируВизначається в оліях, жирі, добутому з маргарину, олії, виділеній з олійного насіння. Характеризує сорт олії та клас олійного насіння
68Коефіцієнт омиленняКоэффициент омыления-Кількість міліграмів гідроксиду калію, що витрачається на омилення жирних кислот, які містяться в гідроксиду калію, що витрачається на омилення жирних кислот, які містяться в гліцерині-
69Колірне числоЦветное число-Визначається візуально порівняним забарвлення продукту з кольором еталонних розчинів йоду (йодна шкала)Визначається для олій, фосфатидного концентрату, оліф, гліцерину
70Колірність за шкалою ЛовібондаЦветность по шкале Ловибонда-Характеристика колірності оліїТаинтометр Ловібонда-колориметр, побудований за принципом послідовного віднімання від білого світла червоної, зеленої та синьої складових, що досягається за допомогою набору фільтрів
71Кондиційна сировинаКондиционное сырьё-Олійна сировина, яка відповідає вимогам чинної нормативно-технічної документації за всіма показниками-
72Кондиціювання макухи (шроту)Кондиционирование жмыха (шрота)-Доведення вологості та температури макухи (шроту) до величин, оптимальних для зберігання-
73Кондиціювання насінняКондиционирование семян-Вологотеплова обробка насіння з метою приведення його характеристик у відповідність з кондиційною сировиною-
74КонсервантиКонсервантыPreservativesРечовини, які пригнічують розвиток бактерій, дріжджів і плісняви у маргариновій продукціїДСТУ 4422. Бензойна кислота, бензоат натрію, сорбінова кислота, сорбат натрію, сорбат калію тощо
75КонсистенціяКонсистенцияTextureКомплексний показник якості маргаринової продукції, що враховує ступінь його твердості, пластичності, витікання води чи водно-молочної фази й олії, який залежить від сукупності реологічних характеристикДСТУ 4422
76Концентрат сироваткових білків, КСБСыровоточно-белковый концентрат-Продукт, одержаний концентруванням підсирної молочної сироватки, і який має переважно сироваткові білки-
77Кормовий шрот (макуха)Кормовой шрот (жмых)-Шрот (макуха), який використовується для введення в кормові раціони тварин, птахів та риб-
78Кристалізація емульсії маргаринуКристаллизация эмульсии маргаринаCrystallisation margarine emulsionУтворення кристалічної структури у процесі переохолоджування емульсії маргарину-
79Ліміт на утворення відходів Лимит на образование отходов-Максимальний обсяг відходів, на який у суб’єкта права власності на відходи (далі – власник відходів) є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на утилізацію чи розміщення на своїй території. Норматив утворення відходів визначається технологічним регламентом на підставі питомих показників утворення відходів-
80МакухаЖмых-Продукт, одержаний з олійної мезги під час видобування пресової оліїЗалежно від типу апарата відрізняють форпресову та експелерну макуху
81Макухова черепашкаЖмыховая ракушка-Макуха у вигляді шматків, що зберігають вгнуто-опуклу форму-
82Макуховий крупецьЖмыховая крупка-Напівпродукт, одержаний під час подрібнення макухи у вигляді шматочків певного гранулометричного складу-
83МаргаринМаргаринMargarineЕмульсійний жроводний продукт, що має пластичну, щільну чи рідку консистенцію, жирову фазу якого виробляють з натуральних олій і/або модифікованих жирівЗалежно від технологічних способів виробництва і рецептурного складу маргарини класифікують так: тверді - бутербродні, столові, для приготування крему, листкового тіста; рідкі - для домашньої кулінарії, для промислового переробляння
84Маргаринова продукціяМаргариновая продукцияMargarine productionШтучно виготовлені харчові продукти у вигляді високодисперсної жиро-водної емульсії, основою яких є суміш олій з модифікованими жирами та натуральними тваринними жирами, жирами морських тварин і риб або без нихЗалежно від технологічних способів виробництва маргаринову продукцію класифікують так: маргарини та м'які маргарини
85Масова частка вологи та летких речовинМассовая долы влаги и летучих веществMoisture and volatile matters mass fractionСумарний вміст вологи та інших речовин, здатних випаровуватися за температури від 100 до 105 0C, виражений у відсоткахВизначається в олійній сировині, оліях, макусі, шроті, фосфатидному концентраті, маргарині, майонезі
86Масова частка жируМассовая долы жира-Нд жирність. Вміст жиру відносно маси сухого продукту виражений у відсоткахВизначається у маргарині, майонезі, макусі та шроті
87Масова частка загальної золиМассовая доля общей золы-Відношення маси прожареного мінерального залишку до загальної маси продукту, виражене у відсоткахВизначається в оліях, макусі, шроті, оліфах, гліцерині
88Масова частка неомилюваних речовинМассовая доля неомыляемых веществ-Кількісний вміст супутніх речовин, що не взяємодіють з лугами і не руйнуються при омиленніВизначається в оліях та натуральних оліфах
89Масова частка сухого знежиреного залишкуМассовая доля сухого обезжиренного остаткаFat-free dry matter, solids not fat, non-fat solidsВідсоток зневодненої та знежиреної частки продукту, яка характеризує вміст певних інгредієнтівДСТУ 4324
90Масова частка твердих тригліцеридівМассовая доля твёрдых триглицеридовSolid fat contentПоказник, що характеризує наявність у жирах або жировій фазі маргаринової продукції певної кількості твердої фази за визначеної температуриДСТУ 2575. Визначають дилатометричним методом або методом імпульсивного ядерно-магнітного резонансу
91Маточна закваскаМаточная закваска-Процес послідовного розмноження у молоці сухих культур молочнокислих бактерій або сухих заквасок, для відновлення їх активності-
92Мезга олійна Масличная мезга-Напівпродукт, одержаний внаслідок смаження м'яткиНд товар. Залежно від апарату, в якому відбувається смаження м'ятки, розрізняють мезгу форапаратну, форчанову, форпресову та експелерну
93Метод переохолоджування емульсії маргаринуМетод перерохлаждения жмульсии маргарина-Охолоджування емульсії маргарину до температури нижчої, ніж температура плавлення за певний час, коли вона ще здатна до текучості-
94Мінарини--Види маргаринової продукції - емульсійні продукти певної консистенції-
95Міцела олійнаМицелла растительного масла-Розчин олії в органічних розчинниках-
96Модифіковані жириМодифицированные жирыFats modifiedЖири зі зміненими початковими хімічними та фізичними властивостями внаслідок зміни їх жирнокислотного та/чи триацилгліцеринового складуДСТУ 2333
97М'які маргариниМягкие маргарины, наливные маргариныSoft margarines, tubbed margarinesВисокодисперсна жиро-водна емульсія, яка зберігає пластичні властивості за низьких плюсових температур завдяки заданому жирнокислотному складуНаливні маргарини, "масло м'яке", "масло легке", "спред", долучаючи фірмові назви (Нд). Залежно від технологічних способів виробництва і рецептурного складу м'які маргарини класифікують так: висококалорійні, середньокалорійні, низькокалорійні
98М'ятка олійна Мятка масличная -Напівпродукт, одержаний внаслідок подрібнення олійного ядра або олійної сировиниНд товар
99Напівзнежирена олійна мезгаПолуобезжиренная масличная мезга-Олійна мезга, одержана після відокремлення форапаратної або форчанової олії у процесі смаження олійної м'ятки-
100Напівтверді оліїПолутвёрдые растительные маслаSemisolid fatsОлії, які мають у своєму складі переважно ацилгліцерини олеїнової, пальмітинової, стеаринової та лауринової кислотДСТУ 2333. До напівдтвердих олій належать: пальмова олія, пальмоядровий олеїн, пальмоядровий суперолеїн тощо та/чи їх суміші
101Наповнювачі-Feed additivesХарчові продукти, що їх вводять до складу маргаринової продукції для надання їх нових смакових властивостей або підвищення харчової та біологічної цінностіДСТУ 2212. Сіль, цукор, какао, фруктово-ягідні кріопорошки, екстракти та соки плодів і ягід, пряноароматичні спеції, свіжа та сушена зелень, свіжі та сушені часник і цибуля тощо
102Небезпечні відходи Опасные отходы-Відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними-
103Незбиране молокоЦельное молокоWhole walkМолоко, хімічний склад і стан складників якого не зазнали змінДСТУ 2212
104Некондиційна сировинаНекондиционное сырьё-Олійна сировина, яка за одним або кількома показниками не відповідає вимогам діючої нормативно-технічної документації-
105Необрушена олійна сировинаНеобрушенное масличное сырьё-Насіння, в якому плодова та насіннєва оболонки не відокремлені від ядра-
106Неочищена пресова оліяНеочищенное прессовое масло-Пресова олія, що містить грубу та дрібну завись-
107Нерафінована оліяНерафинированное растительное масло-Олія, що очищена від грубої та дрібної зависі, але не пройшла повного циклу операцій рафінуваня або сукупності деяких з нихНд очищена сира олія, чорна олія
108Низькокалорійні м'які маргарини--Види м'яких маргаринів, які мають не менше ніж 25,0 % жиру, а калорійністю не меншою ніж 220 ккал/100 г продукту-
109Об’єкти поводження з відходамиОбъекты обращения с отходами-місця чи об’єкти, що використовуються для збирання, зберігання, обробляння, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів-
110Обробляння (переробляння) відходівОбработка (переработка) отходов-Здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення-
111Обрушена олійна сировинаОбрушенное масличное сырьё-Напівпродукт, одержаний внаслідок відокремлення плодової та насіннєвої оболонки від ядраНд рушанка
112Обрушування олійної сировиниОбрушивание масличного сырья-Руйнування плодової або насіннєвої оболонки з одночасним порушенням їхнього зв'язку з ядром-
113Одержання маргарину методом Козіна-ВарібрусаПолучение маргарина методом Козина-Варибруса-Процес, у якому молоко використовують не тільки як складник/інгредієнт нежирової фази в натуральному вигляді, але й як емульгатор; який забезпечує одержання жирової емульсії, переважно прямого типу, у вигляді молочної плазми-
114Одержання пелюсткиПолучение лепестка-Плющення олійного ядра з метою надання йому структури, яка сприяє найповнішому екстрагуванню рослинної олії-
115ОлеїнОлеинOleinРідка фракція олії, отримана її фракціюваннямДСТУ 2333. Олеїн може бути пальмовим, пальмоядровим
116Олійна сировинаМасличное сырьё-Насіння та плоди олійних рослин, відходи ефіромасляного та консервного виробництв, що містять олію і використовуються для промислового одержування харчових та технічних олій-
117Олійний шламМасличный шлам-Речовини, які відокремлюються від пресової або екстракціної олій під час їх очищення і складаються головним чином з частинок мезги, макухи та фосфатидівНд зворотний товар
118Олійність насінняМасличность семян-Вміст олії в насінні при проведенні повної екстракції в діетиловому ефірі-
119ОліяМасло растительноеVegetable oilЖир, одержаний з насіння чи плодів олійної рослинної сировини, який є сумішшю триацилгліцеринів вищих жирних кислот, а також супутніх речовинДСТУ 6032
120Олія одноразового пресуванняМасло однократного прессования-Олія, одержанана пресуванням олійної мезги (м'ятки) на пресах одноразової олії-
121Олія остаточного пресуванняМасло окончательного прессования-Олія, одержана внаслідок пресування олійної мезги, виготовленої з форпресової макухи-
122Операції поводження з відходамиОперации обращения с отходами-Це послідовність спрямованих на відходи дій (охоплюючи людську діяльність, фізичні, хімічні, біологічні процеси), метою яких є обмеження негативного впливу відходів на довкілля та (або) отримання з відходів тих чи інших матеріалів (сировини, енергії)-
123Органолептичні показникиОрганолептические показатели-Показники, визначені за допомогою органів відчуття людиниСмак, запах, колір, консистенція
124Отримання емульсії маргаринуПолечение эмульсии маргарина-Змішування жирової та водно-молочної чи водної фаз до утворення тривкої зависі дрібнодисперсних краплинок рідини в іншій рідині-
125Очищення насінняОчистка семян-Відокремлення органічних та мінеральних домішок від насіння основної культури-
126Очищення насіння від феродомішокОчистка семян от ферропримесей-Відокремлення насіння від металевих домішок, використовуючи відмінність їхніх феромагнітних властивостей від властивостей компонентів насіннєвої маси-
127Очищення насіння просіюваннямОчистка семян путём просеивания-Відокремлення насіння від домішок за лінійними розмірами компонентів насіннєвої маси за допомогою сит-
128Очищення насіння у повітряному потоціОчистка семян в воздушном потоке-Відокремлення насіння від домішок за аеродинамічними властивостями компонентів насіннєвої маси-
129Пастеризація, пастеризуванняПастеризацияPasteurizationТеплове оброблення (обробляння) молока, суміші за температури понад 65 0C з відповідним витримуваннямДСТУ 2212
130Пелюстка олійної сировиниЛепесток масличного сырья-Напівпродукт у вигляді пластичнатих часток, одержаний внаслідок плющення олійного ядра, олійної сировини або форпресової макухи-
131Первинне очищення оліїПервичная очистка растительного масла-Процес видалення з олії механічних домішок-
132Перевезення відходівПеревозка отходов-транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об’єктів обробляння, утилізації або видалення-
133Переетерифіковані жириПереэтерифицированные жиры-Жири зі зміненим тригліцеридним складом без зміни жирнокислотного складу, одержані в процесі переетерифікуванняДСТУ 2333
134Пероксидне числоПерекисное числоPeroxide valueУмовна величина, що характеризує наявність первинних продуктів окиснення в жирах,оліях і жировій фазі маргаринової продукціїПероксидне число подають у молях активного кисню на кілограм продукту
135Підготовлення м'яткиПодготовка мятки-Подрібнення олійного ядра з метою максимального руйнування його клітинної структури для більш повного одержання рослинної олії методом пресування-
136ПідсоложувачіПодсластители-Група харчових добавок, що їх використовують для надання солодкого смаку маргариновій продукціїАспартам, сахарин та його натрієва, калієва й кальцієва солі тощо
137Пластичне оброблення емульсії маргаринуПластическая обработка эмульсии маргарина-Механічний вплив на переохолоджену емульсію маргарину (тиском, перетиранням) з одночасним її темперуванням і наступним перетворенням в однорідну, дріднокристалічну-
138ПластичністьПластичность-Показник, що характеризує здатність структури маргаринової продукції піддаватися деформуванню, так зберігати свою форму після зняття навантагиДСТУ 4422
139Побічна (супутня) продукціяПобочная (сопутствующая) продукция-додатковий продукт, що утворюється внаслідок технологічного процесу виробництва основного продукту і не є ціллю даного виробництва, але є придатним як сировина в іншому виробництві або використовується як готовий продукт для цілей купівлі-продажу та відповідає національним законодавчим вимогам (ДСТУ, технічні умови, тощо)-
140Поділ обрушеної олійної сировиниРазделение обрушенного масличного сырья-Відокремлення плодової та насіннєвої оболонки від ядра після обрушування-
141Полігон твердих промислових відходівПолигон твердых промышленных отходов-Спеціальна споруда, яке призначається для ізольованого складування та знезаражування твердих побутових і промислових відходів-
142Поліморфізм кристалічної структури маргаринуПолиморфизм кристаллической структуры маргарина-Кристалізація та рекристалізація переохолоджуваної емульсії маргарину, під час якої не дуже стійкі кристалічні форми перереходять через проміжні до стійких кристалічних модифікацій-
143Пресова оліяПрессовое масло-Олія, одержана шляхом пресування олійної мезги, виготовленої з форпресової макухи-
144ПресуванняПрессование-Обробка тиском, яка супроводжується ущільненням часток та вичавлюванням рідини продукта-
145Рафінована виморожена дезодорована оліяРафинированное вымороженное дезодорированное растительное масло-Олія, з якої видалено фосфоромісткі речовини, віск, вільні жирні кислоти, барвні й одорувальні речовиниДСТУ 6032
146Рафінована дезодорована оліяРафинированное дезодорированное растительное масло-Олія, з якої видалено фосфоромісткі речовини, вільні жирні кислоти, барвні й одорувальні речовиниДСТУ 6032
147Рафінований (дезодорований) саломасРафинированный (дезодорированный) саломас-Гідрований жир, що пройшов повне рафінуванняДСТУ 2333
148Регулятори кислотностіРегуляторыPh correcting agentsРечовини, які змінюють концентрацію іонів воднюХарчова молочна кислота, лимонна кислота, цитрати натрію, фосфати натрію, карбонат натрію, гідрооксид натрію тощо
149Рекристалізація емульсії маргаринуРекристаллизация эмульсии маргарина-Перебудова кристалічної решітки, утвореної під час переохолоджування емульсії маргарину-
150Рекуперація парів розчинника (дефлегмація)Рекуперация паров растворителя (дефлегмация)-Уловлювання парів розчинника шляхом охолодження пароповітряної суміші у поверхневих апаратах або апаратах змішування-
151Рідкі маргариниЖидкие маргариныLiquid margarinesМаргарини, які мають консистенцію і зберігають властивості однорідної емульсіїРідкі маргарини для домашньої кулінарії, рідкі маргарини для промислового переробляння
152Рідкі оліїЖидкие растительные маслаSoft oilsОлії, які мають у своєму складі переважно триацилгліцерини ліноленової, ліноленової й олеїнової кислотДСТУ 2333. До рідких олій належать: соєва, соняшникова, бавовняна, ріпакова олія, пальмовий олеїн, пальмоядровий олеїн, пальмовий суперолеїн тощо та/чи їх суміші
153Роданове числоРодановое число-Кількість родану (виражене еквівалентною кількістю йоду), що вступає у взаємодію зі 100 г олії-
154Розміщення відходівРазмещение отходов-визначено як постійне зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах-
155Середньокалорійні м'які маргарини--Види м'яких маргаринів, які мають не менше ніж 51,0 % жиру, а калорійністю не меншою ніж 460 ккал/100 г продукту-
156Синергісті, хелаториСинергистыSynergists, chelatorsРечовини, які посилюють дію антиоксидантівЛимонна кислота, цитрати натрію, ортофосфорна кислота тощо
157Сире молоко, сирі вершкиСырое молоко, сырые сливкиRaw milk, raw creamМолоко (вершки), що його (їх) не піддавали тепловому обробленнюДСТУ 2212
158Сквашене молокоСквашенное молоко-Кисломолочний продукт, одержаний ферментацією молока спеціальними мікроорганізмами (заквасками)-
159Сквашування молокаСквашування молока-Утворювання молочного згустку під дією мікроорганізмів закваски, за якого відбувається зменшення pH унаслідок бродіння вугледодів і утворення кислоти-
160Смаження олійної м'ятки (мезги, ядра, обрушеної олійної сировини)Прожаривание масличной мятки (мезги, ядра, обрушенного масличного сырья)-Вологотеплова обробка з інтенсивним перемішуванням з метою доведення м'ятки (мезги, ядра, обрушеної олійної сировини) до бажаних технологічних кондицій-
161Спеціально відведені місця чи об’єкти Специально отведенные места или объекты-місця чи об’єкти (місця видалення відходів, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами-
162СтабілізаториСтабилизаторыStabilizersРечовини, що забезпечують зміцнення структури та тривкість гомогенної дисперсії маргаринової продукціїАльгінат натрію, крохмаль кукурудзяний, крохмаль картопляний, модифіковані крохмалі, желатин, пектин тощо
163Стабілізувальні системиСтабилизирующие системыStabilizing systemsСуміш кількох стабілізаторів у певній пропорції-
164СтеаринСтеаринStearinТверда фракція олії, отримана її фракціюваннямДСТУ 2333. Стеарин може бути пальмовим, пальмоядровим
165Стерилізація, стерилізуванняСтерилизацияSterilizationТеплове оброблення (обробляння) молока за температури понад 100 0C з витримуванням для повного знищення живих мікроорганізмів і спорДСТУ 2212
166Стійкість рідкого маргаринуСтойкость жидкого маргарина-Відсоток жиру, що виділився внаслідок механічного впливу на рідкий маргарин (під час центрифугування)-
167Строк придатності до споживанняСрок годностиDate of minimum durability; best before...; will keep at least until...Проміжок часу, протягом якого, у разі додержання відповідних умов зберігання та транспортування, показники якості й показники безпечності маргаринової продукції мають відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних документівДСТУ 2212
168Ступінь окисленостіСтеперь окисленности-Кількісний вміст в олії кисневмісних груп, які утворилися внаслідок окислення жирних кислот, а також їх співполімеризації та конденсації (епокси-гідроксиди, альдегіди і кетони, пероксиди і гідропероксиди, оксиполімери)-
169СуперолеїнСуперолеинSuper oleinПродукт, отриманий після подвійного чи потрійного фракціювання пальмового олеїнуДСТУ 2333. Суперолеїн може бути пальмовим
170Суспензія міцелиСуспензия мицеллы-Дисперсная система, що являє собою розчин олії з завислими в ній часточками шроту-
171Сухе (незбиране, знежирене) молоко, сухі вершки, суха маслянка, суха сироваткаСухое (цельное, обезжиренное) молоко, сухие сливки, сухая (пахта, сыровотка)Dried (whole milk, skim milk, cream), (butter-milk, whey), powder (milk, skim milk, skimmed milk, cream, whey) powdered milk non-fat dried milkСухий молочний продукт, що його виробляють із (незбираного, знежиреного) молока (вершків, маслянки, сироватки)ДСТУ 4324. Сухі вершки рослинного походження (Нд)
172Сухий молочний продуктСухой молочный продуктDry milk productСипкий молочний продукт, отриманий згущуванням і подальним сушінням до значень масової частки сухих речовин у сухому молочному продукті не менше ніж 90 %ДСТУ 4324
173Тваринні (топлені) жириЖивотные жиры топлёныеAnimal fats tallowЖири, які мають у своєму складі переважно триацилгліцерини олеїнової, пальмітинової та стеаринової кислот, одержані з жирових тканин тваринДСТУ 2333. До тваринних тплених жирів належать: яловичиний, свинячий, кістковий, збірний тощо та/чи їх суміші
174Тверді маргариниТвёрдые маргарины, бутербродные маргариныPacked margarinesМаргарини, які мають пластичну щільну консистенцію і зберігають свою форму за температури (20±2) 0C-
175Тверді оліїТвёрдые растительные маслаHard oilsОлії, які мають у своєму складі переважно триацилгліцерини стеаринової, пальмітинової, олеїнової та лауринової кислотДСТУ 2333. До твердих олій належать: кокосова, пальмоядрова олія, масло-какао, пальмовий стеарин, пальмоядровий стеарин тощо та/чи їх суміші
176ТвердістьТвёрдостьHardnessПоказник, що характеризує опір зовнішньому деформуванню чи прониканню в його структуруДСТУ 4422
177Твердість за КамінськимТвёрдость по Каминскому-Умовна одиниця, яку характеризує навантаження, потрібне для розрізування дротом певного перерізу зразка, закристалізованого за визначеними умовами-
178Температура застиганняТемпература застывания-Стале значення температури, за якої відбувається перехід продукту з рідкого стану в твердийВизначається в оліях та маргариновій продукції
179Температура плавлення (жиру, виділеного з маргаринової продукції)Температура плавленияMelting poingТемпература, за якої жир цілком переходить з твердого чи мазеподібного стану в рідкий-
180Температура топлення (жиру)Температура плавления (жира)-Температура, за якої жир повністю розтоплюється і стає прозорим за експертним визначеннямВизначається у маргариновій продукції та оліях, які застигають
181Темперування емульсії маргаринуТемперирование эмульсии маргарина-Установлення певних температур суміші рецептурних інгредієнтів для досягнення конкретної технологічної цілі-
182Теплове оброблянняТепловая обработка-Нагрівання до певної температури з відповідним витримуванням, що забезпечує знищення живих мікроорганізмів і спорТакому процесу можуть піддавати молоко, воду, розчини солі, цукру, какао, емульсію маргарину тощо
183Термін висиханняВремя высыхания-Тривалість процесу окислювальної полімеризації, яка відбувається за участю кисню повітря-
184Токсичні промислові відходиТоксичные промышленные отходы-Відходи, які утворюються в процесі технологічного циклу в галузі і мають у своєму складі фізіологічно активні речовини, які викликають токсичний ефект-
185Тонке диспергування емульсії маргаринуТонкое диспергирование эмульсии маргарина-Одержання високодисперсної гомогенної емульсії-
186Тостований шротТостированный шрот-Шрот, що пройшов вологотплову обробку з метою інактивації атнипоживних речовин та підвищення його смакових якостей-
187ТрансізомериТрансизомеры-Вид просторової конфігурації молекул ненасичених жирних кислот, які утворюються у процесі геометричного ізомерування-
188Транскордонне перевезення відходів Трансграничная перевозка отходов-Транспортування відходів з території, на/або через територiю України, на територію або через територію іншої держави-
189Утилізація відходівУтилизация отходов-Використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів-
190Форапаратна оліяФораппаратное масло-Олія, одержана шляхом попереднього змімання у форапаратах-
191Форпресова оліяФорпрессовое масло-Пресова олія, одержана внаслідок вичавлювання олійної мезги на форпресах-
192Форчанова оліяФорчановое масла-Олія, одержана шляхом попереднього змімання у форчанах-
193Фосфатидна емульсія оліїФосфатидная эмульсия растительного масла-Емульсія, що утворюється в процесі обробки нерафінованої рослинної олії водою, сольовим розчином або пароюНд гідрофуз
194Фракціювання насінняФракционирование семян-Поділ маси насіння на фракції за лінійними розмірами, аеродинамічними властивостями, формою-
195Харчова добавкаПищевая добавкаFood additiveПриродна чи синтетична речовина, яку спеціально вводять у маргаринову продукцію для надання їх бажаних властивостейДСТУ 2212. Маргаринова промисловість
196Харчовий фосфатидний концентратПищевой фосфатидный концентратLecithinДСТУ 6032. Жиромісткий продукт, отриманий з олії, з показниками якості, що відповідають вимогам харчової промисловості-
197Харчовий шрот (макуха)Пищевой шрот (жмых)-Шрот (макуха), що використовується як складова частина продуктів харчування-
198Число нейтралізації жирних кислотЧисло нейтрализации жирных кислот-Кількість міліграмів гідроксиду калію, яка потрібна для нейтралізації 1 г індивідувальних жирних кислот чи суміші жирних кислот, виділених з олії-
199Число омиленняЧисло омыленияSaponification valueКількість міліграмів гідроксиду калію, потрібна для омилення зв'язаних жирних кислот та нейтралізації вільних жирних кислот, що входять до складу 1 г олії-
200ШротШрот-Продукт, одержаний під час екстракції рослинної олії розчинником, у вигляді твердих, різних за розміром шматочків-
201ШротоуловлюванняШротоулавливание-Виділення часток шроту з суміші парів бензину та води-
202Ядро олійне Ядро масличное -Напівпродукт, одержаний внаслідок обрушення та розподілу на фракції олійної сировини-