Загальні збори Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

19 січня 2018 року в Президії Національної академії аграрних наук України відбулися Загальні збори Відділення аграрної економіки і продовольства НААН. З доповіддю про основні результати виконання науково-дослідних робіт у 2017 році за Програмою наукових досліджень НААН № 43 «Наукові засади одержання та переробки олій, жирів і жировмісних продуктів функціонального призначення та з заданими властивостями гарантованої якості» (Олія і жири) виступив керівник ПНД № 43, директор Українського науково-дослідного інституту олій та жирів Національної академії аграрних наук України, к.т.н. Петік П.Ф. Загальні збори постановили звіт затвердити, а результати науково-дослідних робіт за 2017 рік визнати задовільними.