Засідання Координаційно-методичної ради

17 січня 2018 року відбулось засідання Координаційно-методичної ради з питань планування та координації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за Програмою наукових досліджень НААН № 43 «Наукові засади одержання та переробки олій, жирів і жировмісних продуктів функціонального призначення та з заданими властивостями гарантованої якості» (Олія і жири), на якому заслухали інформацію керівника ПНД № 43, директора УкрНДІОЖ НААН, к.т.н. Петіка П.Ф. та були прийняті наступні рішення: затвердити календарні плани завдань ПНД НААН № 43 щодо виконання фундаментальних, прикладних та пошукових досліджень на 2018 рік згідно затверджених технічних завдань та забезпечити виконання ПНД НААН № 43 необхідними матеріальними ресурсами за рахунок господоговірної діяльності УкрНДІОЖ НААН.