ХI Міжнародна науково-практична конференція “ОЛІЄЖИРОВА ГАЛУЗЬ: ТЕХНОЛОГІЇ ТА РИНОК”

30 31 травня 2018 року співробітники УкрНДІОЖ НААН прийняли участь у роботі ХI Міжнародної науково-практичної конференції “ОЛІЄЖИРОВА ГАЛУЗЬ: ТЕХНОЛОГІЇ ТА РИНОК” (м. Київ), де в рамках роботи секції «Технології виробництва та переробки олій» виступили з доповідями «Наукове супроводження інноваційного розвитку олієжирової галузі України» (к.т.н., Папченко В.Ю.), «Розробка збалансованих олієжирових продуктів» (к.т.н. Матвєєва Т.В.) та «Можливість розрахунку фізико-хімічних показників жирів за їх триацилгліцерольним складом» (Мазаєва В.С.) та в рамках роботи секції «Інструментальний контроль процесів виробництва і безпеки якості сировини та готової продукції» виступили з доповіддю «Нові аспекти виробництва органічних олій в Україні» (Лабейко М.А.).
Основні питання конференції пов’язані з ефективним функціонування олієжирової галузі в умовах глибокої економічної кризи, а саме впровадженням передових технологій, що сприяють підвищенню рентабельності та мінімізації втрат в процесі виробництва, вдосконалення якості готової продукції для розширення ринків збуту в європейських країнах, сучасні методи контролю якості на всіх стадіях технологічного процесу.