XXVII Міжнародний науковий симпозіум “MEТРОЛОГІЯ І МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2017”

8‑12 вересня у місті Созополі (Болгарія) відбудеться XXVII Міжнародний науковий симпозіум MEТРОЛОГІЯ І МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2017”, у якому співробітники УкрНДІОЖ НААН приймуть участь з доповіддю «Estimation of the measurements’ accuracy during the production of the new liquor “Mentina”».

Організаторами симпозіуму є Кафедра електричних вимірювань та Кафедра прецизійної техніки і приладобудування Технічного університету ‑ Софія. Співорганізаторами симпозіуму є Болгарський інститут метрології, Союз метрологів Болгарії і Атомна електростанція “Козлодуй”.

Симпозіум представляє новітні досягнення метрології та метрологічного забезпечення. Традиційні учасники ‑ представники технічних університетів, акредитованих лабораторій, Болгарський інститут метрології, представники метрологічних служб державних і приватних фірм, фірм-виробників вимірювальних приладів та обладнання з Болгарії, Росії, України, Німеччини, Чехії, Туреччини, Румунії, Італії, Ізраїлю, Македонії, Греції та ін.

Тематичні напрямки:

‑ загальні аспекти метрології, методи вимірювань, єдність і точність вимірювань;

‑ сенсори, перетворювачі і засоби вимірювань фізичних величин;

‑ вимірювальні та інформаційні системи і технології;

‑ вимірювання в промисловості;

‑ вимірювання в електроенергетиці;

‑ акустичні вимірювання, вібровимірювання і діагностика;

‑ вимірювання в екології, біотехнологіях, медицині та спорті;

‑ вимірювання нефізичних величин. Гуманітарні виміри;

‑ управління та контроль якості, стандартизація і сертифікація.

http://www.metrology-bg.org