Дослідження розчинності натрієвих солей жирних кислот в основі нейтралізуючого розчину, що містить етанол і гліцерин

УДК 665.12 І. П. ПЕТІК, наук. співроб., УкрНДІОЖ; Ф. Ф. ГЛАДКИЙ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ»; П. Ф. ПЕТІК, канд. техн. наук, директор УкрНДІОЖ; З. П. ФЕДЯКІНА, нач. відділу, УкрНДІОЖ; А. П. БЄЛІНСЬКА, канд. техн. наук, ст. викл, НТУ «ХПІ» В статті отримано інформацію про розчинність солей жирних кислот (мил) триацилгліцеринів ряду олій в…

Дослідження впливу кількості етанолу на температуру плавлення отриманих фракцій пальмової олії

УДК 664.3:547 П. Ф . Петік, кандидат технічних наук, директор І. М. Демидов, доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторією хімії жирів олійно-жирових виробництв В. Ю. Папченко, кандидат технічних наук, заступник директора з наукової роботи Л. М. Кузнецова, молодший науковий співробітник лабораторії інструментальних досліджень Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України Розглянуто…

Розділення фаз при лужній нейтралізації жирів в системі полярних розчинників

УДК 665.12 П.Ф. ПЕТІК, канд. техн. наук, УкрНДІОЖ НААН України, Харків, І.П. ПЕТІК, канд. техн. наук, УкрНДІОЖ НААН України, Харків В статті розглянуто результати дослідження процесу розділення емульсії «нейтралізуючий розчин:олія» за різних співвідношеннях компонентів системи полярних розчинників під час лужної нейтралізації жирів. Ключові слова: нейтралізація, жирні кислоти, гліцерин, етанол, емульсія. Вступ Олійно-жирова галузь у нашій…

Технологія процесу швидкого аналізу при визначенні хлорорганічних пестицидів методом ГРХ-ЕЗД з використанням двох колонок

УДК 665.37 І.В. Левчук, В.А. Кіщенко, П.Ф. Петик, канд. техн. наук Попередня ідентифікація залишкових кількостей пестицидів різних груп та їх кількісне визначення проводяться за допомогою газорідинної хроматографії з селективними детекторами. Всі позитивні результати повинні підтверджуватись якісно і кількісно. Правильність результатів аналізу має бути підтверджено за рахунок альтернативних колонок для газової хроматографії або детекторів. Інструментальний аналіз…

Використання альтернативних розчинників для екстракції рослинних олій

УДК 665.3 Петік П.Ф. Інтенсифікація процесу видобування рослинних олій та всіх його складових технологічних стадій є базою технічного розвитку олієжирової промисловості. При цьому велике значення має оперативне та ефективне використання найновіших наукових досягнень. У зв’язку з цим значна увага в наукових дослідженнях приділяється підготовці матеріалу до екстракції, процесу вилучення олії та методам інтенсифікації процесу [1].…
1 2