Відділ досліджень технології олійно-екстракційного виробництва


Завідувач відділу – Гірман Валерій Васильович
Тел. +38 (057) 376-39-09
extract@fatoil.com.ua


Основні напрямки діяльності:

  • розробка та погодження технологічних регламентів, технологічних частин проекту для реконструкції діючих і будівництва нових олійно-пресових і олійно-екстракційних виробництв з переробки насіння олійних культур, інструкцій з безпеки, технічних умов, ДСТУ та паспортів безпеки продукції;
  • розробка перспективних і вдосконалення діючих технологій для олієдобувних виробництв великої і малої потужності;
  • розробка та впровадження організаційно-технічних заходів по поліпшенню якості олії, збільшення виходу олії, зменшення втрат в олійних виробництвах;
  • заходи щодо зниженння витрати розчинника на олійно-екстракційних заводах;
  • розрахунки для виготовлення обладнання для різних процесів отримання рослинних олій з усіх видів насіння олійних культур;
  • виконання передінвестиційних і передпроектних досліджень, а також бізнес-планів в галузі з впровадженням сучасного високопродуктивного олієпресового і олійно-екстракційного обладнання відомих компаній Krupp, Crawn, De Smet, Sket, Bernardini і ін.;
  • дослідження та аналіз систем олійно-екстракційних підприємств.

Продукція відділу

Зниження втрат розчинника

Проблема зниження втрат розчинника в олійно-екстракційному виробництві надзвичайно важлива. З одного боку, це питання економії, з іншого – охорона навколишнього середовища. Нарешті, це питання тісно пов’язане з питаннями безпеки ведення технологічних процесів екстракції.

Вплив лузжистості, засміченості, олійності, вологості, кислотного числа олії насіння і кількість сирої клітковини на вміст протеїну в насінні соняшнику і продуктах його переробки

Технологічний регламент

Технологічний регламент є основним нормативним документом, що визначає порядок проведення окремих стадій технологічного процесу, порядок планового пуску, планової і аварійної зупинки процесу, оптимальні технологічні режими виробництва продукції, що випускається.

Норми технологічного проектування резервуарних парків і складів олій та жирів олійно-жирових підприємств

Ці норми поширюються на резервуарні парки і склади олій та жирів олійно-жирових підприємств незалежно від форм власності, які заново проектують, будують, розширюють і реконструюють.