Відділ стандартизації, сертифікації та метрології в сфері олійно-жирової галузі


Завідуючий відділу – Гуртовий Олексій Миколайович
Тел. +38 (057) 376-39-05
metrology@fatoil.com.ua


Основні напрямки діяльності:

 • проведення робіт по розробці та метрологічної атестації методик виконання вимірювань (МВВ);
 • розробка та погодження нормативно-технічної документації (ДСТУ, МВВ, рекомендації);
 • проектування та комплектація вимірювальних лабораторій для галузі;
 • участь в атестації вимірювальних лабораторій;
 • допомога підприємствам олійно-жирової галузі з питань метрологічного забезпечення під час підготовки їх до сертифікації продукції;
 • участь в створенні сучасного вимірювального обладнання;
 • участь в атестації засобів вимірювання та контролю;
 • проведення метрологічних експертиз технічних завдань, проектної та технологічної документації, проектів стандартів та інших нормативних документів і технічної документації;
 • розробка та впровадження засобів і методів вимірювання;
 • проведення робіт по впровадженню сучасних методів і засобів вимірювання на підприємствах галузі;
 • аналіз стану нормативної бази в галузі і підготовка пропозицій до проектів перспективних і річних планів національної і галузевої стандартизації.

Також на базі відділу з 2007 року існує Базова організація метрологічної служби Мінагрополітики
Область акредитації