Лабораторія досліджень хімії жирів олійно-жирових виробництв


Завідующий лабораторії – Демидов Ігор Миколайович
Тел. +38 (057) 376-38-52
chemical@fatoil.com.ua


Основні напрямки діяльності:

 • дослідження хімічних основ технологічних процесів, які використовуються в олійно-жировій промисловості;
 • розробка та удосконалення технологічних процесів і методів контролю в олійно-жировій промисловості;
 • розробка і впровадження методів підвищення термінів зберігання олій та жирів (використання технологічних прийомів і підбір композицій антиоксидантів);
 • дослідження по ідентифікації переетерифікованих олій (дозволяє відрізняти переетерифіковані олії від непереетерифікованих);
 • дослідження реакції алкоголизу жирів з олійних культур з нетрадиційним жирнокислотним складом;

Пропоновані до впровадження розробки:

 • технологія дизельного палива з жирової сировини:
  – розробка технологій етилових ефірів жирних кислот для біодизеля;
  – визначення найбільш перспективних джерел сировини;
  – пошук раціональних умов отримання жирнокислих ефірів низкомелекулярних спиртів (компонентів біопалива);
 • ідентифікація способу обробки насіння соняшнику (сушених або смажених). Методика виконання вимірювань на підставі визначення спектрофотометричним методом оптичної щільності гексанового екстракту з насіння соняшнику;
 • зменшення пероксидних і анізидинових чисел в олійно-жирових продуктах;
 • отримання фракціонованих концентрованих фосфоліпідів;
 • отримання етилових ефірів жирних кислот (біодизеля) на основі вторинних продуктів олійно-жирової промисловості;
 • витяг ліпідних продуктів з відпрацьованих сорбентів (вибільних земель) і фільтр-порошків.

Продукция лаборатории