Відділ науково-технічної інформації та інтелектуальної власності


Завідувач відділу – Кухта Даніїл Васильович
Тел. +38 (057) 376-01-94; 063-94-39-256
nti@fatoil.com.ua
vg-kukhta@ukr.net


Семена масличных культур (EXW грн/т)

Растительные масла (EXW грн/т)

Шрот масличных культур (EXW грн/т)

Пальмовое масло (CIF Роттерд., дол/т.)

Основні напрямки діяльності:

 • передінвестиційні дослідження;
 • розробка, погодження та затвердження питомих норм використання паливно-енергетичних і водних ресурсів;
 • розробка бізнес-планів по реконструкції діючих та будівництва нових олійно-жирових підприємств різної потужності (виробництво рослинних олій, маргаринової продукції, майонезу, кетчупів і т.д.);
 • проведення маркетингових досліджень ринків олійної і жирової сировини та олійно-жирової продукції;
 • виконання аналізу поточного стану та прогнозування кон’юнктури внутрішнього та світового ринків олійної, жирової сировини і олійно-жирової продукції;
 • рекомендації щодо підвищення якісного використання теплової та електричної енергії;
 • розробка галузевих інструкцій та методичних рекомендацій по нормуванню матеріальних витрат і втрат матеріальних ресурсів (олійного і жирового сировини, олійно-жирової продукції, допоміжних матеріалів та ін.) при перевезеннях, виробництві і зберіганні;
 • розробка нормативних документів в сфері обліку сировини, матеріалів і готової продукції, калькулювання собівартості виробництва рослинних олій, маргаринової і миловарній продукції;
 • розробка організаційних структур, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій керівників і фахівців олійно-жирових підприємств;
 • допомога і консультація при впровадженні шнекового пробовідбірника на виробництві для контролю якості насіння при їх переміщенні на виробництві;
 • моніторинг щомісячних показників обсягів виробництва та щотижневої динаміки цін на олійну сировину і продукти її переробки;
 • моніторинг техніко-економічних показників роботи олійно-жирових підприємств України у вигляді щоквартального та щорічного інформаційно-аналітичного бюлетеня (сучасний стан виробництва, прогнозування розвитку ринків олійно-жирової продукції, показники роботи заводів України і Російської Федерації);
 • розробка методик для підвищення ефективності використання енергоносіїв;
 • інформаційне забезпечення фахівців інституту відповідно до їх потреб, що виникають у процесі проведення і виконання плану НДР і ДКР;
 • поповнення і використання бібліотечного, нормативного, і довідково-інформаційного фондів відповідно до тематики розробок інституту;
 • забезпечення співробітників інституту нормативно-технічною документацією;
 • проведення літературних оглядів і патентних пошуків;
 • підготовка і проведення інститутом конференцій, семінарів, технічних нарад;
 • забезпечення замовників копіями розробок інституту.

Продукція відділу

Показники роботи олійно-жирової галузі України за 1 квартал 2021 року, 2020/21 МР

Повний статистичний і аналітичний огляд олійно-жирової галузі України

Передінвестиційні дослідження, бізнес-плани

Заходи і розрахунки для будівництва нового масловидобувного заводу або реконструкція вже діючого

Виробничі потужності підприємств олійно-жирової промисловості

Цей документ потрібен для встановлення обсягів випуску продукції і її оптимізації при серійному випуску.

Методика по нормуванню витрат теплової, електричної енергії і палива при виробництві продукції підприємствами олійно-жирової галузі

– визначення норм паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР);
– енергоємність продукції;
– розробка технічних заходів;
– підвищення ефективності використання ПЕР

Порядок обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі

Документ встановлює порядок організації та ведення первинного обліку на підприємствах олійно-жирової галузі при виробництві рослинних масел, маргаринів, майонезу і т.д.

Методика по нормуванню витрат електричної енергії при виробництві холоду

Методика дозволяє зменшити витрату електроенергії на 25% при виробництві 1 ГДж холоду. А з урахуванням важкої економічної ситуації в країні і поквартальним подорожчанням електричної електроенергії, ця стаття витрат може стати важким тягарем для підприємства.

Порядок обліку, зберігання і використання відходів, відходів як вторинної сировини і побічної продукції в олійно-жировій галузі

Цей нормативний документ узгоджений асоціацією “Укроліяпром”, затверджений галузевим науково-дослідним інститутом УкрНДІОЖ Національної академії аграрних наук України та рекомендований до використання підприємствами олійно-жирової галузі при здійсненні операцій з відходами.

Галузева методика з розрахунку норм і нормативів водокористування та водовідведення

Ця методика призначена для розрахунку норм і нормативів водокористування та водовідведення для підприємств олійно-жирової галузі з метою створення можливостей застосування економічних важелів управління процесом водокористування та водовідведення, планування споживання, а також оцінки ефективності водокористування на конкретному підприємстві.