10 листопада 2017 року відбулося засідання Координаційно-методичної ради з питань планування та координації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за Програмою наукових досліджень № 43 «Наукові засади одержання та переробки олій, жирів і жировмісних продуктів функціонального призначення та з заданими властивостями гарантованої якості» («Олія і жири»). На засіданні розглянуті наступні питання:
– виконання фундаментальних та прикладних наукових розробок за ПНД № 43 «Наукові засади одержання та переробки олій, жирів і жировмісних продуктів функціонального призначення та з заданими властивостями гарантованої якості» («Олія і жири») за 2017 рік (доповідачі керівники та відповідальні виконавці тем).
– матеріально-технічне забезпечення виконання завдань ІІ рівня ПНД НААН №43 (доповідач директор УкрНДІОЖ НААН Петік П.Ф.).
За результатами роботи Координаційно-методичної ради вирішено:
1. Наукові розробки за ПНД НААН № 43 «Наукові засади одержання та переробки олій, жирів і жировмісних продуктів функціонального призначення та з заданими властивостями гарантованої якості» («Олія і жири») виконані у 2017 році у повному об’ємі згідно календарних планів на високому технологічному рівні. Результати виконання НДР затвердити, роботи продовжити.
2. Наукові розробки з ПНД НААН № 43 направлені на вирішенням задач олієжирової галузі, а тому є актуальними та доцільними. Результати виконаних досліджень в рамках науково-дослідних робіт рекомендовано до впровадження на підприємствах олієжирової галузі України, що сприятиме підвищенню ефективності роботи підприємств, конкурентоспроможності продукції та одержанню додаткового прибутку виробниками.
3. Недоліком при виконанні наукових досліджень було недостатнє забезпечення необхідної для виконання завдань другого рівня приладової бази та застарілість існуючої. Але незважаючи на вищезазначене, виконання НДР здійснено за рахунок господарської діяльності Інституту.
4. Порушити клопотання перед НААН щодо можливості виділення Інституту бюджетного фінансування на 2018 рік до 2,2 млн. грн.