Про нас


Інститут УкрНДІОЖ НААН
Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України (УкрНДІОЖ НААН) був створений в 1932 році і є єдиним в Україні галузевим інститутом, який займається проблемами олійно-жирової галузі. Основною діяльністю УкрНДІОЖ НААН є науково-технічні і практичні дослідження з метою формування структурної, інноваційної та науково-технічної політики в галузі технології, метрології, стандартизації, економіки і енергоресурсів в олійно-жировій галузі, надання консалтингових послуг та практичної допомоги олійно-жировим підприємствам України за наступними напрямками:

 • розробка і впровадження перспективних і вдосконалення діючих технологій добування і переробки олій та жирів (олієдобування, гідратація, рафінація, дезодорація, вінтеризація, відбілювання, гидрогенізация, фасування готової продукції);
 • розробка і вдосконалення технологій виробництва і впровадження сучасного обладнання для виробництва маргаринової продукції і майонезів;
 • розробка способів і технологій раціонального використання побічних продуктів і відходів олійно-жирового виробництва;
 • розробка передпроектних рішень під час проектування нових підприємств, їх реконструкції, технічного переоснащення;
 • виконання розрахунків науково-обгрунтованих норм витрат електричної, теплової енергії та водних ресурсів відповідно до вимог діючих методик;
 • інформаційне забезпечення і практичні консультації фахівців-технологів з питань підбору та впровадження передових технологій і устаткування;
 • розробка технологічних регламентів в усіх напрямках олійно-жирового виробництва;
 • підготовка олійно-жирових підприємств до сертифікації продукції;
 • атестація лабораторій і виробництв, випробування олійно-жирової продукції за органолептичними, фізико-хімічними показниками та показниками безпеки;
 • метрологічне забезпечення і експертні дослідження якості олійно-жирової продукції, розробка галузевих нормативних документів, ДСТУ;
 • виконання передінвестиційних (передпроектних) досліджень, розробка бізнес-планів, будівництва нових і реконструкція діючих виробництв, підбір технології та оптимального складу технологічного обладнання;
 • виконання маркетингових досліджень;
 • складання квартальних і річних інформаційних бюлетенів за підсумками роботи олійно-жирових підприємств України і Росії;
 • надання щомісячної оперативної інформації про виробництво олійно-жирової продукції підприємствами галузі;
 • розробка галузевих і індивідуальних (для конкретного підприємства) норм і нормативів витрат, відходів і втрат сировини, матеріалів і готової продукції у виробництві, природного убутку сировини, матеріалів і готової продукції під час зберігання.