Історія інституту

Український науково-дослідний інститут жирів був створений з метою наукового забезпечення олійно-жирової галузі України в 1932 році наказом Ради народних комісарів СРСР при Харківському хіміко-технологічному інституті і підпорядкованого обласному Українському тресту олійно-жирової промисловості.

У грудні 1937 року наказом вищезгаданого тресту Інститут жирів реорганізовано в Центральну науково-дослідну лабораторію.

Згідно з наказом Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР від 23 квітня 1956 № 232 в м. Харкові організовано Український науково-дослідний інститут жирової промисловості на базі Центральної науково-дослідної лабораторії «Укрглавжирмасла».

Згідно з наказом Міністерства харчової промисловості СРСР №64 від 26.03.1975 інститут перетворений в Харківський філіал Всеросійського науково-дослідного інституту жирів (ВНДІЖ) – одну з наукових структурних одиниць науково-виробничого об’єднання “Масложирпром” (м. Ленінград).

У 1992 році відповідно до Закону України “Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташованих на території України” та наказом Державного комітету України по харчовій і переробній промисловості № 38 від 03.03.1992 р. на базі Харківської філії ВНДІЖ і Харківської філії Ленінградського проектно-конструкторського бюро, що входили до складу науково-виробничого об’єднання “Масложирпром”, утворений галузевий інститут – Український науково-дослідний інститут олій та жирів.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 № 789-р “Про передачу цілісного майнового комплексу Українського науково-дослідного інституту олій та жирів у введення до Української академії аграрних наук”, спільного наказу Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 13 грудня 2004 № 451/102 “Про передачу цілісного майнового комплексу Українського науково-дослідного інституту олій та жирів у введення до Української академії аграрних наук” Український науково-дослідний інститут олій та жирів переданий у введення до Української академії аграрних наук.

Чинне найменування визначено Наказом Національної академії аграрних наук України від 07.09.2010 р № 69 “Про найменування установ, підприємств і організацій Національної академії аграрних наук України”. Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України є правонаступником майнового комплексу Українського науково-дослідного інституту олій та жирів Української академії аграрних наук.