Технічний комітет «Олії, жири і продукти їх переробки»

ТК 86 «Олії, жири та продукти їх переробки» створений наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і Державного комітету України по харчовій промисловості від 10.05.93 № 62/45.

Здійснення функцій секретаріату ТК 86 покладено на Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук (далі УкрНДІОЖ НААН).

Голова ТК 86 – Петік Павло Федорович, директор УкрНДІОЖ НААН, к.т.н.

Відповідальний секретар ТК86 – Григорова Любов Іванівна, зав. лабораторією інструментальних досліджень УкрНДІОЖ НААН.

Основні напрямки діяльності у сфері стандартизації:

 • розробляє, розглядає, погоджує і готує до затвердження проекти національних (ДСТУ) і міждержавних (ГОСТ) стандартів;
 • перевіряє стандарти, готує зміни в них і пропозиції щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також, за дорученням Держспоживстандарту України, готує пропозиції для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів;
 • сприяє застосуванню національних стандартів інших країн як національних стандартів України;
 • розробляє національні і міждержавні стандарти, гармонізовані з міжнародними та регіональними;
 • визначає пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;
 • співпрацює з ТК в суміжних сферах діяльності;
 • розробляє частину програми робіт із стандартизації за закріпленими об’єктами стандартизації або сферами діяльності;
 • розглядає пропозиції про внесення змін до чинних НД, їх перегляд або скасування;
 • за наявності замовлення організовує виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, щоб виявити потребу у розробці нових вимог до об’єктів стандартизації та розвитку стандартизації в закріпленій за ним сфері діяльності;
 • готує пропозиції щодо виконавців робіт у закріпленій сфері діяльності за конкретними робочими темами та пропонує їх замовникові робіт, організовує технічний нагляд за розробленням цих тем, надає організаційно-методичну допомогу виконавцю;
 • організовує і проводить семінари, науково-практичні конференції в галузі;
 • видає і поширює власні інформаційні матеріали та документи, що стосуються його діяльності, у друкованих та електронних засобах масової інформації.