Вчена рада УкрНДІОЖ НААН


Вчена Рада створена та функціонує згідно положень Статуту Інституту та Закону України про наукову та науково-технічну діяльність.

У 2011 році було проведено 11 засідань вченої ради, у 2012 році – 16 засідань, у 2013 році – 17 засідань, у 2014 році – 12 засідань, 2015 році – 11 засідань.

Проведено оновлення складу вченої ради (її склад у кількості 21 членів, затверджено наказом НААН № 116-кa від 08 вересня 2015 року). Вчена рада здійснює контроль за роботою редакційної колегії збірнику наукових праць, науково-практичних семінарів, науково-методичного семінару, ради молодих вчених.

Щорічно розглядаються звіти аспірантів та затверджуються теми кандидатських дисертаційних робіт, розглядаються та затверджуються рецензії та відзиви на дисертаційні роботи, методичні матеріали інституту.