Фізико-хімічні показники якості (раунди)


Лабораторія інструментальних досліджень
Тел. +38 (057) 376-00-90
lab@fatoil.com.ua


Мета програми міжлабораторних порівнянь результатів (МПР) – компетентна і незалежна оцінка зіставлення результатів випробувань олійно-жирової продукції за фізико-хімічними показниками якості та перевірка компетентності випробувальних лабораторій (ВЛ).

Програма спрямована на вирішення таких завдань:

  • надання ВЛ об’єктивної оцінки якості результатів вимірювань (випробувань), які вони проводять, і можливості подальшого вдосконалення якості отриманих результатів;
  • зростання довіри до ВЛ з боку споживачів і контролюючих органів;
  • гарантування якості результатів випробувань;
  • обгрунтування рішень щодо акредитації або атестації ВЛ відповідно до видів випробувань.

Коло потенційних учасників МПР за цією програмою включає незалежні ВЛ, акредитовані або атестовані ВЛ, які працюють в олійно-жировій галузі, або ВЛ, які бажають акредитуватися або атестуватися на проведення випробувань олійно-жирової продукції за фізико-хімічними показниками якості.

Інформацію щодо проведення наступного раунду учасник може отримати з відповідних листів-запрошень від УкрНДІОЖ НААН (lab@fatoil.com.ua) і відомостей інтернет-сайту УкрНДІОЖ НААН fatoil.com.ua

Лабораторії, які брали участь в раундах

№ п/п
Найменування випробувальних лабораторій
1 Приватне акціонерне товариство «КРЕАТИВ»
2 Приватне акціонерне товариство «Полтавський олійно-екстракційний завод – Кернел Груп»
3 Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Дніпропетровський олійно-екстракційний завод»
4 Публічне акціонерне товариство «Запорізький оліяжиркомбінат»
5 Публічне акціонерне товариство «Іллічевский оліяжировий комбінат»
6 Публічне акціонерне товариство «Пологівський олійно-екстракційний завод»
7 Товариство з обмеженою відповідальністю «Пересечанский олійно-екстракційний завод»
8 Товариство з обмеженою відповідальністю «АТ Каргілл» Каховська філія ТОВ «АТ Каргілл»
9 Товариство з обмеженою відповідальністю «Евері»
10 Товариство з обмеженою відповідальністю «Каховка Протеїн Агро»
11 Товариство з обмеженою відповідальністю «Комбінат Каргілл»
12 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ойлтранстермінал»
13 Товариство з обмеженою відповідальністю «Приколотнянський олійно-екстракційний завод»
14 Товариство з обмеженою відповідальністю «Сателліт»
15 Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонес»
16 УкрНДІОЖ НААН
17 Товариство з обмеженою відповідальністю «Укролія»
18 Приватне акціонерне товариство «Харківський жиркомбінат»
19 Товариство з обмеженою відповідальністю «Чугуєвський оліяжировой комбинат»
20 Приватне акціонерне товариство «Протеїн-Продакшн»
21 Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромінвест08»
22 Приватне акціонерне товариство «КОЛОС.»
23 Публічне акціонерне товариство «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБИНАТ»
24 Товариство з обмеженою відповідальністю «Котекна Україна Лімітед»
25 Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобинський переробний завод»
26 Публічне акціонерне товариство «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»
27 Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРОЛІЯПРОДУКТ»
28 Дочірнє підприємство «ІНТЕРТЕК УКРАЇНА»
29 Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроактив»

Приказ о проведении МСР

План проведення раундів


Об’єктом цих міжлабораторних порівнянь результатів є проведення вимірювань (випробувань) олії соняшникової нерафінованої невимороженої (вимороженої) через випробування контрольних зразків, наданих координатором за наступними показниками: вміст вологи та летких речовин, масова частка фосфоровмісних речовин і кислотне число. А також проведення випробувань насіння сої (визначення масової частки білка) і соняшникової макухи (визначення сирої клітковини, азоту і сирого протеїну, масової частки жиру).
round
Координатором Програми міжлабораторних порівнянь результатів випробувань олійно-жирової продукції за фізико-хімічними показниками якості за наказом директора ДП «Укрметртестстандарт» під № 234 від 13 квітня 2012 є лабораторія інструментальних досліджень УкрНДІОЖ НААН, акредитованої Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO 17025:2006, на право випробувань олійно-жирової продукції за фізико-хімічними показниками якості та показниками безпеки, згідно з областю акредитації (атестат акредитації від 12.01.2013 г. № 2Н420, термін дії 5 років).

Приготування контрольних зразків (КЗ)


MSR1
Приготування КЗ, їх фасування і маркування здійснює лабораторія-координатор.

Приготування КЗ здійснюють шляхом змішування олії соняшникової нерафінованої невимороженої (вимороженої) різних виробників в 10 дм3 ємності і ретельного її перемішування. Для насіння сої та макухи приготування здійснюють шляхом відбору проб з однієї партії і ретельного перемішування відібраних зразків.

Далі проводять оцінку гомогенності, яку здійснюють згідно РМУ 005-2000 "Міжлабораторні порівняння результатів вимірювань. Методика визначення однорідності зразків для контролю точності результатів вимірювань". Для цього ретельно перемішану олію розливають в ємності, місткістю 250 см3. Вибирають випадковим чином 10 ємностей, в яких проводять визначення масової частки вологи та летких речовин, масової частки фосфоровмісних речовин і кислотного числа в двох паралелях. Для макухи і сої ретельно перемішані зразки фасують в поліетиленові пакети, маса кожного зразка 1 кг. Аналогічно вибирають випадковим чином 10 пакетів, в яких проводять визначення масової частки білка для насіння сої та визначення сирої клітковини, азоту і сирого протеїну, масової частки жиру для макухи соняшникової в двох паралелях.

Оцінку стабільності контрольних зразків виконує координатор шляхом вимірювання всіх показників за тиждень до розсилки зразків лабораторіям-учасникам і в ході раунду до отримання останніх результатів.
MSR2
Перед початком досліджень Учасник зобов’язаний ознайомитися з інструкцією поводження із зразками, супровідним листом і станом тари з контрольним зразком. У разі пошкодження тари з контрольним зразком проведення вимірювання в цьому зразку неприпустимо.

Випробування продукції здійснюється усіма лабораторіями-учасницями і лабораторією-координатором в один день, дата якого буде вказана в інструкції, що додається до КЗ.

Статистична обробка даних, отриманих під час міжлабораторного порівняння результатів випробувань, проводиться з метою оцінки якості результатів, отриманих лабораторіями, і надання учасникам міжлабораторного порівняння цих даних в простій і наочній формі, яка виключає будь-яку неоднозначність інтерпретації.

За результатами статистичного аналізу результатів випробувань Координатор оформляє і подає на розгляд і узгодження в ДП «Укрметртестстандарт» звіт про результати МПР за раундом.