Передінвестиційні дослідження, бізнес-плани

Відділ науково-технічної інформації та інтелектуальної власності
Тел. +38 (057) 376-01-94
nti@fatoil.com.ua


business-plan-3
Перш, ніж прийняти рішення про будівництво нового олійно-видобувного заводу або про реконструкцію діючого підприємства, доцільно виконати попередні передпроектні (передінвестиційні) дослідження, підібрати ефективне технологічне обладнання і розрахувати бізнес-план. Дані розрахунки дозволять отримати відповіді на такі питання:

  • Що треба зробити?
  • Скільки знадобитися інвестицій?
  • Що буде отримано в результаті реалізації інвестиційного проекту?
  • Як швидко окупиться вкладений капітал?

business-plan-4
Провідні фахівці, технологи та економісти УкрНІІМЖ НААН з 1993 року займаються передінвестиційні дослідженнями та розробкою бізнес-планів з організації сучасного олійно-жирового підприємства з виробництва наступної олійно-жирової продукції:

  • рослинні олії (соняшникова, соєва, рапсова і ін.);
  • маргаринова продукція (маргарини, мінаріни, маргарини м’які, жири кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та для кондитерської промисловості, жири переетерифіковані);
  • майонези і соуси з використанням рослинних олій, глибока рафінація (рафінація, дезодорація, відбілювання, виморожування) рослинних олій, з подальшою розфасовкою в різну тару.

Передінвестиційні дослідження складаються з двох частин: технологічної та економічної (бізнес-план).
business-plan-2

Орієнтовна структура документа:

Технологічна частина. Книга 1:
1. Характеристика сировини і готової продукції, яку планується випускати в результаті реалізації проекту (вимоги нормативної документації)
2. Оцінка можливості розміщення проектованого виробництва на відведеній території
3. Перелік будівельно-монтажних робіт для організації роботи проектованого виробництва
4. Підбір, аналіз і визначення оптимального складу технологічного обладнання
5. Склад закуповуваного технологічного обладнання, його орієнтовна вартість, фірми-постачальники
6. Блок-схеми виробничих процесів. (Згідно проектованим виробничих процесів)
7. Короткий опис технологічного процесу
8. Матеріальні розрахунки
8.1. Питомі норми витрат сировини, пара, електроенергії, розчинника при переробці олійного насіння
8.2. Визначення очікуваних виходів продукції і відходів при переробці олійного насіння
8.3. Баланс жирового сировини, готової і попутної продукції
9. Складське господарство
9.1. Зберігання олійного насіння
9.2. Зберігання макухи
9.3. Олійно-баковое господарство
9.4. Мастилозливна для відвантаження олії ж.д і автоцистернами
10. Обгрунтування (вимоги) до екологічної безпеки
11. Перелік необхідної технологічної документації. Порядок і вартість її розробки
12. Специфікація обладнання.
Економічна частина. Книга 2:
1. Резюме.
2. Огляд поточного стану цільового ринку і перспективи його розвитку
3. Кон’юнктура цільового ринку і прогноз його розвитку
4. Конкурентне середовище
5. Організаційний план:
5.1 Організаційна структура і схема управління майбутнім підприємством
5.2 Планована чисельність і розстановка працівників підприємства, що проектується, потреба у фахівцях, навчання кадрів
5.3 Послуги сторонніх організацій по реалізації проекту
5.4 Календарний план-графік виконання та фінансування робіт по інвестиційному проекту
6. План виробництва:
6.1 Річний обсяг виробництва і реалізації продукції
6.2 Потреба в сировині і допоміжних матеріалах
7. Фінансовий план:
7.1 Інвестиційні витрати проекту (з розшифровкою по статтям витрат)
7.2 Джерела фінансування проекту
7.3 Розрахункова калькуляція на продукцію при повній проектній потужності
7.4 Планована структура ціни на проектовану продукцію при повній проектній потужності
7.5 Структура витрат на річний обсяг виробництва продукції при повній проектній потужності
7.6 Прогноз виручки від реалізації продукції
7.7 План прибутків по роках реалізації проекту
8. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту:
8.1 Чиста поточна вартість (Net Present Value);
8.2 Коефіцієнт ефективності проекту (Cost Benefit Ratio);
8.3 Внутрішня норма рентабельності (Internal Rate Of Return);
8.4 Термін окупності проекту (Payback Period);
8.5 Індекс прибутковості (Profitability Index).
9. Розрахунок точки беззбитковості проектованого виробництва.
10. Ризики інвестиційного проекту.