Зниження втрат розчинника

Відділ досліджень технології олійно-екстракційного виробництва
Тел. +38 (057) 376-39-09
extract@fatoil.com.ua


snigenie_poter'_rastvoritelja_1
Скорочення втрат розчинника особливо актуально в даний час, коли Україна відчуває гострий дефіцит в енергоресурсах.

Проблема зниження втрат розчинника в олійно-екстракційному виробництві надзвичайно важлива. З одного боку, це питання економії, з іншого – охорона навколишнього середовища. Нарешті, це питання тісно пов’язане з питаннями безпеки ведення технологічних процесів екстракції.

Застосовуваний при виробництві рослинної олії розчинник є не тільки дефіцитним, а й дорогим матеріалом. Підвищена витрата розчинника веде до збільшення собівартості виробленої продукції, підвищує пожежо- і вибухонебезпечність роботи підприємств, погіршує умови праці та екологію навколишнього середовища.
Відомо, що в процесі екстракції розчинник не в повному обсязі повертається у виробництво, деяка частина його безповоротно втрачається з повітрям, шротом, водою і т.д.

Для з’ясування основних джерел і визначення їх частки в загальних втратах розчинника на кожному конкретному підприємстві необхідно знімати баланс розчинника.

Аналіз олійно-екстракційних заводів показує, що втрати розчинника на заводах можуть коливатися в широких межах. Проведені дослідження втрат розчинника у виробництві свідчать про те, що основними джерелами підвищеної витрати розчинника, як правило, є втрати з повітрям, що викидається вентиляційною системою, а також неефективною роботою кондиційної і рекупераційної системами.

snigenie_poter'_rastvoritelja_2
При обстеженні основних показників роботи олійно-екстракційного цеху і зняття балансу втрат розчинника виконуються за методиками, викладеним в «Керівництві по методам дослідження, технохимконтроля і обліку виробництва в олійно-жировій промисловості.» Том ІІ. 1965р., Том VI випуск ІІ. 1974р. Л.

Зняття балансу втрат розчинника проводилося відповідно до «Інструкції по кількісному визначенню втрат розчинника в олійно-екстракційному виробництві».

Вимірювання параметрів, необхідних для складання балансу, виробляються:

snigenie_poter'_rastvoritelja_3Вимірником комбінованим Тамм-20
snigenie_poter'_rastvoritelja_4Сигналізатором-експлозіметром СТХ-17
snigenie_poter'_rastvoritelja_5Газоаналізатором універсальним УГ-2

На основі балансу витрати розчинника, а саме кількісного визначення втрат розчинника в олійно-екстракційному виробництві проводиться робота по встановленню основних складових втрат розчинника. В результаті розробляються технічні пропозиції (рекомендації), спрямовані на скорочення втрат розчинника і поліпшення якості екстракційної олії.

На підставі наведених результатів вимірювань виконується їх систематизація та обробка відповідно до теоретичних співвідношень, включаючи оцінку режимів роботи конденсаторів за стандартними методиками розрахунку, в які внесені відповідні зміни, зумовлені особливостями умов роботи апаратів в системах конденсації і рекуперації розчинника олійно-екстракційного виробництва.

Виконуються розрахунки об’ємної витрати парогазової суміші, масової витрати повітря, води, розчинника і сумарного потоку парогазової суміші, розрахункового вмісту парів розчинника при повному насиченні і парціальних тисків компонентів в кожному з трубопроводів апаратів. На підставі виконаних вимірів і розрахунків розробляється технологічна схема регенерації і рекуперації розчинника з переобв’язкою наявних апаратів.

В ході виконання роботи при обстеженні втрат розчинника проводиться удосконалення технологічної схеми і технологічних параметрів олійно-екстракційного цеху, а також пропонуються заходи, які призведуть до зниження втрат розчинника у виробництві.