Технологічний регламент

Відділ досліджень технології олійно-екстракційного виробництва
Тел. +38 (057) 376-39-09
extract@fatoil.com.ua


technologi4eskij_reglament1
Технологічний регламент є основним нормативним документом, що визначає порядок проведення окремих стадій технологічного процесу, порядок планового пуску, планової і аварійної зупинки процесу, оптимальні технологічні режими виробництва продукції, що випускається.

У регламенті наведені вимоги до якості сировини, основних і допоміжних матеріалів, проміжних, побічних продуктів, відходів виробництва і готової продукції.

Виконання положень технологічного регламенту дає можливість забезпечення випуску продукції заданої якості і асортименту, контролювати баланс процесу в жирах і через розрахунок очікуваних виходів продукції і відходів.

У регламенті наведені вимоги і граничні характеристики з питань охорони праці, промсанітарії, охорони навколишнього середовища.

Технологічний регламент на виробництво рослинної олії за схемою форпрессование-екстракція складається з:

  • книга 1 – текстова частина документа;
  • книга 2 – технологічні схеми виробництва.

technologi4eskij_reglament2
Залежно від сировини, що переробляється підприємством, технологічний регламент розробляється на певну кількість культур (соняшник, соя, рапс та ін.)

Технологічний регламент поширюється на виробництво нерафінованої невимороженої рослинної олії, а також побічної товарної продукції: шроту гранульованого і негранульованого, фосфатидного концентрату, фузу, лушпиння соняшникового гранульованої, соєвої лушпиння.

За тривалістю дії технологічний регламент буває: тимчасовий, постійний, експериментальний, лабораторний, проектний.

Основні нормативні документи, вимоги яких враховані при розробці технологічного регламенту:

  1. СОУ 15.4-37-215:2004 Порядок розроблення, погодження, затвердження та реєстрації технологічних регламентів вибухонебезпечних хіміко-технологічних процесів олійно-жирового виробництва. Вимоги до змісту та оформлення.
  2. НПАОП 15.4-1.10-92 Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції, затверджені Держгіртехнагляд України 25.11.92
  3. НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва, затверджені наказом Державного Комітету України по нагляду за охороною праці від 22.04.97 р., № 99
  4. ДСП 4.4.4.090-2002 Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії, затверджені Міністерством охорони здоров’я України, постанова Головного державного санітарного лікаря України №21 від 31.05.02 р.