Зменшення витрат сировини


Відділ досліджень технології переробки масел і жирів
Тел. +38 (057) 376-39-23
pererobka@fatoil.com.ua


ymen'wenie_rashodov_sir'ja1
Прибуток підприємства напряму залежить від витрати основної сировини і допоміжних матеріалів на різних етапах виробництва. Для цієї мети і проводиться нормування. При цьому норми можуть бути галузевими, фірмовими і індивідуальними.

Фірмові норми витрати жирової сировини і допоміжних матеріалів розраховані на певну якість сировини і, що особливо важливо, на певну якість теплоенергоресурсів, яке не завжди може мати місце на підприємстві. Тому оптимальним варіантом є розробка індивідуальних нормативів, які будуть враховувати всю специфіку окремого підприємства.

Індивідуальні норми визначаються для конкретного підприємства і виду продукції. При цьому враховуються всі фактори, що впливають на витрату сировини і матеріалів, а саме технічний і культурний рівень виробництва, його продуктивність, ритмічність роботи і т. П.

Норми відходів і втрат є важливою складовою частиною технологічної документації: технологічного регламенту, технологічної інструкції, рецептури і т.п.

Основним завданням розробки нормативів відходів і втрат жирів на всіх технологічних стадіях є застосування науково-обгрунтованих і економічно доцільних нормативів, мета яких – це найбільш ефективне використання жирової сировини.

Розробка індивідуальних нормативів виконується в кілька етапів:

  • розробка робочих методик;
  • збір та аналіз статистичних даних;
  • відбір і аналіз проб за стадіями технологічного процесу;
  • розробка нормативу.

Для обробки отриманих в ході роботи даних використовуються статистичний, розрахунково-аналітичний і комбінований методи.

Актуальною і затребуваною в даний час є розробка нормативів фузоутворення і норм втрат жирів при прийманні, зберіганні та відвантаженні рослинних олій і жирів для перевалочних комплексів.