Про нас

Український науково-дослідний інститут Національної академії аграрних наук України (УкрНДІОЖ НААН) – Державна наукова установа, яка здійснює науково-технічне забезпечення підприємств олійно-жирової галузі (ОЖГ) України. Основні види наукової діяльності: проведення фундаментальних і прикладних досліджень для одержання нових знань в технології жирів, властивостей речовин, фізико-хімічних процесах з метою розробки новітніх технологій з виробництва олій, жирів, харчових продуктів із підвищеною біологічною цінністю на основі поглибленої переробки насіння олійних культур; дослідження якості та безпечності олійно-жирової продукції підприємств олійно-жирової галузі України; нормативне, метрологічне забезпечення підприємств олійно-жирової галузі України; технічне переоснащення та реконструкція олійно-жирових підприємств; економічні та маркетингові дослідження для підприємств олійно-жирової галузі.

Новини інституту

14.05.2024 року


Проведено засідання Вченої ради УкрНДІОЖ НААН з нагоди відзначення Дня науки (15 травня 2024 р.).

Розглянуто виконання Науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за договірною тематикою по програмі «Створення і впровадження у виробництво екологічно безпечних ресурсо- і енергозберігаючих технологій випуску конкурентоспроможних харчових продуктів з олії та жирів на підприємствах олійно-жирової галузі України» та договорами з Національною Академією аграрних наук по програмі 40 «Переробка насіння олійних культур. Олія та жири» («Олія та жири»).

15.03.2024 року


Відбулося засідання Вченої ради УкрНДІОЖ НААН на якому розглянуто та затверджені Річний на 2024 рік та Перспективний на 2024-2025 рр. плани щодо виконання фундаментальних, та прикладних досліджень за ПНД № 40 «Переробка насіння олійних культур. Олія та жири» («Олія та жири»).

Обрано делегата від Українського науково-дослідного інституту олій та жирів НААН на засідання Загальних зборів НААН, яке відбудеться 24 квітня 2024 року – в.о. директора УкрНДІОЖ НААН, к.т.н. ПЕТІКА П.Ф.

15.12.2023 року


Відбулося засідання Вченої ради УкрНДІОЖ НААН, на якому розглянуто заключні звіти за науково-дослідними проєктами, що виконувались за ПНД 40 «“Переробка насіння олійних культур. Олія та жири” (“Олія та жири”).

Розглянуто та затверджено Збірник праць УкрНДІОЖ НААН «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ» за 2023 рік, що подається до друку.

Структура та відділи інституту

Адміністративно-управлінський персонал

В.о. директора: Петік Павло Федорович;

Заст.дир. з наук.роб: Папченко Вікторія Юріївна;

Учений секретар: Матвєєва Тетяна Вікторівна;

Відділ досліджень технології переробки олій та жирів

Зав. відділом: Федякіна Зоя Павлівна;

тел: 050-400-09-13

e-mail: pererobka.fatoil@gmail.com

Відділ досліджень технології олійно-екстракційного виробництва

В.о. зав. відділом: Євтушенко Світлана Леонідівна; тел: 066-626-59-47

e-mail: project.fatoil@gmail.com

Лабораторія інструментальних досліджень

Зав. лабораторією: Григорова Любов Іванівна; тел: 096-921-31-43; 095-932-78-82

e-mail: lab.fatoil@gmail.com

Відділ науково-технічної інформації та інтелектуальної власності

Зав. відділом: Кухта Даніїл Васильович;

тел: 063-94-39-256

e-mail: nti.fatoil@gmail.com; dv-kukhta@ukr.net


Відділ бухгалтерської служби

Начальник відділу-головний бухгалтер: Яровий Іван Миколайович

095-301-90-93

e-mail: fatoilnaan@gmail.com


Наукова діяльність

2021 рік.pdf 523.73 KB

2022 рік.pdf 487.45 KB

2023 рік.pdf 456.01 KB

 

Call to Action

New Text-Element

Контакти