Послуги і напрямки діяльності УкрНДІОЖ НААН


Науково-дослідний інститут олій та жирів створений з метою наукового забезпечення олійно-жирової галузі України.

Основними напрямками наукової, науково-технічної та іншої діяльності наукової установи як головної наукової установи в олійно-жировій галузі України є:

 • проведення фундаментальних і прикладних досліджень для одержання нових знань в технології жирів, властивостей речовин, фізико-хімічних процесах з метою розробки новітніх технологій для виробництва олій, жирів, повноцінних продуктів харчування та білкових харчових продуктів на основі поглибленої переробки насіння олійних культур;
 • відповідно до мети, визначеної справжнім Статутом УкрНДІОЖ НААН, і з огляду на специфіку функціонування, здійснюються і інші види наукової, освітньої та господарської діяльності для забезпечення умов діяльності наукової установи, не заборонені чинним законодавством України;
 • розробка способів і технологій раціонального використання супутньої продукції і відходів олійно-жирової промисловості;
 • системні дослідження з питань технічного регулювання, стандартизації та іншої нормативної документації для олійно-жирової галузі;
 • розробка і погодження технологічних регламентів на вибухонебезпечні хімікотехнологічні процеси виробництва, переробки олій та технологічні процеси виробництва олійно-жирової продукції;
 • видавництво інформаційних збірників про підсумки роботи олійно-жирових підприємств України;
 • виконання науково-технічних розробок для підприємств щодо освоєння новітніх технологій і технічного переоснащення;
 • розробка принципово нових і вдосконалення існуючих технологічних процесів виробництва, переробки олій та жирів, маргаринової продукції, рослинних білкових продуктів для використання їх при виробництві харчових продуктів, а також обладнання та приладів для здійснення технологічних процесів в олійно-жировій галузі;
 • розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) на підприємствах олійно-жирової промисловості;
 • вдосконалення способів раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів в олійно-жировій галузі;
 • техніко-економічні дослідження, розроблення і впровадження методичних рекомендацій, інструкцій, норм і нормативів матеріальних і трудових ресурсів олійно-жирової промисловості, виконання передінвестиційних досліджень, розроблення бізнес-планів і сприяння залученню інвестицій для організації нових і реконструкції діючих виробництв;
 • виконання функцій базової організацій в олійно-жировій галузі з метрології, енергозбереження та екології у виробництві;
 • проведення моніторингових досліджень по окремих напрямках з метою прогнозування тенденцій розвитку олійно-жирової галузі;
 • виконання маркетингових досліджень;

[title]Продукція институту[/title]


Показники роботи олійно-жирової галузі України та Росії за 1 квартал 2016 року, 2015/16 МР

Повний статистичний і аналітичний огляд олійно-жирової галузі України і Росії


Новий каталізатор хімічної переетерифікації олій та жирів

Даний каталізатор, на відміну від найбільш широко використовуваних в даний момент в промисловості, може бути одержаний безпосередньо на підприємстві, яке здійснює процес переетерифікації.


Використання антиоксидантів рослинного походження для гальмування окислювального псування жирів і жировмісних продуктів

Антиоксиданти з рослинної сировини за своєю ефективністю не поступаються синтетичним антиоксидантам, можуть вироблятися в Україні, за вартістю, в ряді випадків, не перевищують вартість синтетичних антиоксидантів.


Галузева методика з розрахунку норм і нормативів водокористування та водовідведення

Ця методика призначена для розрахунку норм і нормативів водокористування та водовідведення для підприємств олійно-жирової галузі з метою створення можливостей застосування економічних важелів управління процесом водокористування та водовідведення, планування споживання, а також оцінки ефективності водокористування на конкретному підприємстві.


Порядок обліку, зберігання і використання відходів, відходів як вторинної сировини і побічної продукції в олійно-жировій галузі

Цей нормативний документ узгоджений асоціацією "Укроліяпром", затверджений галузевим науково-дослідним інститутом УкрНДІОЖ Національної академії аграрних наук України та рекомендований до використання підприємствами олійно-жирової галузі при здійсненні операцій з відходами.


Вплив лузжистості, засміченості, олійності, вологості, кислотного числа олії насіння і кількість сирої клітковини на вміст протеїну в насінні соняшнику і продуктах його переробки


Випробування олійно-жирової продукції

Проводиться аналіз наведеної нижче продукції за органолептичними, фізико-хімічними показниками та показниками безпеки.


Методика по нормуванню витрат теплової, електричної енергії і палива при виробництві продукції підприємствами олійно-жирової галузі

– визначення норм паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР);
– енергоємність продукції;
– розробка технічних заходів;
– підвищення ефективності використання ПЕР


Фізико-хімічні показники якості (раунди)

Мета програми міжлабораторних порівнянь результатів (МСР) – компетентна і незалежна оцінка зіставлення результатів випробувань олійно-жирової продукції за фізико-хімічними показниками якості та перевірка компетентності випробувальних лабораторії (ВЛ)


Технологія безвідходної нейтралізації жирів

Дозволяє уникнути омилення і емульгування нейтрального жиру, що виключає його втрати в процесі нейтралізації.


Органолептичні показники якості олійно-жирової продукції

Органолептика – одна з наймолодших наук, яка з’явилася лише в 20 столітті, хоча органолептический аналіз проводився ще при першій появі homo sapiens. Як тільки людина навчилася їсти, говорити і мислити, вона почала ділитися оточуючим про свої враження щодо вживаної продукції.


Технологічний регламент

Технологічний регламент є основним нормативним документом, що визначає порядок проведення окремих стадій технологічного процесу, порядок планового пуску, планової і аварійної зупинки процесу, оптимальні технологічні режими виробництва продукції, що випускається.


Виробничі потужності підприємств олійно-жирової промисловості

Цей документ потрібен для встановлення обсягів випуску продукції і її оптимізації при серійному випуску.


Зниження втрат розчинника

Проблема зниження втрат розчинника в олійно-екстракційному виробництві надзвичайно важлива. З одного боку, це питання економії, з іншого – охорона навколишнього середовища. Нарешті, це питання тісно пов’язане з питаннями безпеки ведення технологічних процесів екстракції.


Нормування витрат сировини

Прибуток підприємства прямо залежить від витрати основної сировини і допоміжних матеріалів на різних етапах виробництва. Для цієї мети і проводиться нормування. При цьому норми можуть бути галузевими, фірмовими і індивідуальними.


Технологія отримання моноацілгліцеролів

Розроблено технологію отримання моноацилгліцеролів (МГД), а також моноглицеридів м’яких (МГМ) – харчових ПАР, які широко застосовуються при виробництві маргаринів, в кондитерській промисловості, при виробництві харчових концентратів, в косметичному виробництві.


Визначення термінів зберігання і термінів придатності продуктів

Наш інститут робить аналіз продукції та проводить роботи по визначенню термінів придатності та зберігання після відкриття споживчої тари майонезів, майонезних соусів, маргаринів, маргаринів м’яких, мінаринів, шортенінгів, гірчиць, масел, жирів кулінарних, кондитерських, хлібопекарських і для молочних продуктів.


Порядок обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі

Документ встановлює порядок організації та ведення первинного обліку на підприємствах олійно-жирової галузі при виробництві рослинних масел, маргаринів, майонезу і т.д.


Передінвестиційні дослідження, бізнес-плани

Заходи і розрахунки для будівництва нового олійно-видобувного заводу або реконструкція вже діючого


Методика по нормуванню витрат електричної енергії при виробництві холоду

Методика дозволяє зменшити витрату електроенергії на 25% при виробництві 1 ГДж холоду. А з урахуванням важкої економічної ситуації в країні і поквартальним подорожчанням електричної електроенергії, ця стаття витрат може стати важким тягарем для підприємства.


Норми технологічного проектування резервуарних парків і складів олій та жирів олійно-жирових підприємств

Ці норми поширюються на резервуарні парки і склади олій та жирів олійно-жирових підприємств незалежно від форм власності, які заново проектують, будують, розширюють і реконструюють.

Дополнительные услуги


Крім перерахованих вище послуг, ви також можете придбати у нас готові документи (СОУ, інструкції, СанПіНи, рекомендації і т.д.). Ціна договірна. З усіх питань звертатися за номером (057) 376-01-94

Назва
1. Вказівки на порядок оформлення єдиних форм посвідчень про якість на продукцію олійно-жирової промисловості України
2. Методичні вказівки на порядок будови і ведення типових форм лабораторних та технологічних журналів по окремим процесам олійно-жирової промисловості України
3. Інструкція «Про порядок і метод визначення маси майонезу в пакувальній одиниці»
4. Інструкція «Про порядок і метод визначення маси олії в пакувальній одиниці»
5. Інструкція «Про порядок і метод визначення маси маргаринової продукції (маргарину, жирів кулінарних, кондитерських, хлібопекарських і для молочної промисловості та спеціальних) в пакувальній одиниці»
6. Методичні вказівки «Порядок встановлення терміну придатності олії соняшникової рафінованої дезодорованої фасованої КНД МВУ 18.056-97»
7. Інструкція «Про порядок і умови постачання, приймання, зберігання і відпуску олії соняшникової»
8. Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії ДСП 4.4.4.090-2002
9. Державні санітарні правила для підприємств, що виробляють маргаринову продукцію ДСП 4.4.4.089-2002
10. Інструкція по санітарно-мікробіологічному контролю виробництва маргарину і майонезу Інструкція 4.4.10.2.2.091-2002
11. Методичні вказівки з розробки, погодження, затвердження норм і нормативів водоспоживання та водовідведення в олійно-жировій галузі
12. Інструкція «Про порядок обліку, зберігання та використання відходів олійно-жирової промисловості»
13. Інструкція «Щодо безпечного зберігання, транспортування та використання шкідливих речовин, які застосовуються в олійно-жировій промисловості»
14. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах олійно-жирової галузі України
15. Типові нормативи чисельності працівників, норми обслуговування, норми виробітку продукції олійно-жирової промисловості України
16. Методичні рекомендації з визначення виробничих потужностей підприємств олійно-жирової промисловості
17. Технічні вимоги до властивостей яєчних порошків як емульгуючої добавки при виробництві майонезів ТВ У 25660944.009-2003
18. Збірник рецептур «Маргарини, жири кондитерські, хлібопекарські, кулінарні та для молочної промисловості, саломаси ЗР 25660944.010-2003»
19. Технічні вимоги. Пальмова олія і її фракції» ТВ У 25660944.023-2003
20. Технічні умови. Олії купажовані ТУ У 15.4-00032744-009-2003-10-06
21. Відомчі будівельні норми. Перелік приміщень і будівель підприємств олійно-жирової промисловості з визначенням їх категорій і класів вибухопожежонебезпечних зон ВБН В.1.1-37-200-2004 зі зміною №1
22. Інструкція по нормуванню витрат прекурсорів для виробництва олійно-жирової продукції та для лабораторних потреб на ОЖП І У 25660994.026-2003
23. ГСТУ 46.072:2003 Олія ріпакова
24. СОУ 15.4-37-210:2004 – Глини відбільні жирні та порошки фільтрувальні жирні
25. СОУ 15.4-37-211:2004 – Макуха гірчична харчова
26. СОУ 15.4-37-212:2004 – Концентрати фосфатидні
27. СОУ 15.4-37-213:2004 – Олії. Методи визначення залишку гексанового розчиннику
28. СОУ 15.4-37-214:2004 – Шроти. Методи визначення залишку гексанового розчиннику.
29. СОУ 15.4-37-215:2004 – Порядок розробки, погодження, затвердження та реєстрації технологічних регламентів вибухонебезпечних хіміко-технологічних процесів олійно-жирового виробництва. Вимоги до змісту
30. СОУ 15.4-37-00334882-804:2008 Норми технологічного проектування резервуарних парків та складів олій та жирів олійно-жирових підприємств
31. Рекомендации «Влияние лужистости, сорности, масличности на содержание протеина в семенах подсолнечника»
32. МВУ 15.4-00334882-001:2009 Визначення терміну придатності олії після відкриття споживчої тари
33. Зміна №1 до ВБН В.1.1-37-200-2004